Ruční okružní pila

Ten kdo pracuje se dřevem, potřebuje spolehlivé nářadí. Pro rychlé a přesné dělení, omítání a na milimetry přesné přiřezávání dřevěných desek nebo desek z dalších dřevěných materiálů je ruční okružní pila ideální pracovní nástroj. Při nákupu pamatujte ale i na vybavení! Pomocí vodicího nebo pilového profilu je například pila vedena tak, že umožňuje dlouhé a skutečně na milimetr přesné řezy. To je mnohem praktičtější než pracná montáž stolové pily a posouvání dlouhých desek po malém stole.

Ani dřevěný prach a piliny nejsou tak docela neškodné. Odsávací hubice pro dílenský vysavač nebo pytel na piliny u okružní pily činí práci čistší a méně nebezpečnou. Je to důležité hlavně pro ty, kteří nemají v domě zvlášť vyhrazené místo pro práci.


Návod

1. Práce s ruční okružní pilou

Aby byly řezy pomocí ručně vedené okružní pily přesné, hladké a správně zúhlované, potřebujete k tomu nejprve správný pilový list. Jako víceúčelový pilový list doporučujeme list okružní pily, osazený břitovými destičkami z tvrdokovu, který se ani při řezání tvrdších desek (překližek a desek s plastovým povlakem) tak rychle neztupí. Navíc byste měli zvolit vždy to správné nastavení hloubky. Protože pouze tehdy, kdy je pilový list seřízen tak, aby vyčníval jen o několik milimetrů ze zadní strany materiálu, je řez okružní pilou nejčistší.

Pomocí vodicího profilu se stává ruční okružní pila přesným nástrojem. Tento profil se postará nejen o zcela přesné vedení pilového listu. Vrstva plastu pod profilem, která zabraňuje klouzání po dřevěné desce, tlačí přímo u dráhy řezu na vlákna dřeva. To poskytuje zvláště dobré výsledky při řezání, protože se už hrany dřeva nevytrhávají.

Pracujte s vodicím profilem následovně: Profil položte tak, aby přesahoval přes konec příslušné desky. Tam ustavte okružní pilu tak, aby se pilový list ještě nedotýkal dřeva. Teprve po rozběhu pily na profilu, který lze u některých modelů také upevnit k desce pomocí svěrek, posouvejte dřevem směrem dopředu.

Jestliže používáte ruční okružní pilu bez vodicího profilu, držte oběma rukama rukojeti a přitlačujte pilu k obrobku, a přitom ji udržujte ve směru řezu.

Dbejte na to, abyste choulostivé materiály řezali při snížených otáčkách. Tyto lze jednoduše regulovat předvolbou otáček, kterou najdete u moderních ručních okružních pil. Tím klesá také hlučnost, zejména při chodu naprázdno, a ruční okružní pila si reguluje sama svůj proudový odběr. Pokud při vysoké zátěži klesají otáčky, elektronika to doregulovává a aktivuje další proudový odběr.

Jestliže se přestaví úhel patní desky, je možné pomocí ruční okružní pily provádět i řezy v úkosu. Podle kvality pily je ale lepší po nastavení provést zkušební řez a pro jistotu změřit úhel.

Technika, při které se ruční okružní pilou provede shora zářez, který se neprovádí od kraje, se nazývá „zahlubovací řezy". To lze provádět pomocí zvláštních okružních pil bez rozrážecího klínu, které lze spouštět rovnoběžně se stolem. S kulatým pilovým listem ovšem nemůžete řezat až do rohů. Dokončení proveďte ručně přímočarou pilou nebo pilou s jemnými zuby.

2. Kapovací a pokosová pila

Pokud provádíte řemeslně pracné spoje ve dřevě častěji, doporučujeme pořídit si kapovací a pokosovou pilu – zvláštní provedení okružních pil pro přesné řezy pod úhlem. Tento druh okružních pil je vhodné používat tam, kde se vyžaduje mnoho shodných řezů pod úhlem, např. pro obklady stěn a stropů.

Přesný úhel nejprve zjistíte pomocí takzvaného pokosníku a příslušnou hodnotu pak nastavíte na stupnici kapovací a pokosové pily.

Zatímco u ostatních strojů je posouváno dřevem, u kapovací a pokosové pily se dřevo pevně upne a pila se shora protlačuje dřevem. Výsledkem jsou exaktní a přesné hrany.

Tip

Stolová okružní pila

Pro náročné domácí kutily a řemeslníky a pro ty, kteří musí často zvládat práce s pilou – které nelze ruční okružní pilou zvládat vůbec nebo jen obtížně – má případně smysl pořízení stolové okružní pily. Tato stacionární zařízení jsou ideální pro „řezy v sériích“ u dřevěných hranolů, prken, desek a dřevu podobných materiálů v dílně i na staveništi.

Galerie

Ruční okružní pila by neměla v dílně správného kutila chybět. Abyste mohli řezat i tlustší desky nebo zvládli řezy pod úhlem v uzších materiálech, měla by ruční okružní pila mít hloubku řezu od 45 do 55 mm.

Při nákupu okružní pily dbejte mimo jiné na pilový nebo vodící profil - ten zajišťuje přesné vedení okružní pily – na obrázku při přesném řezání obkladu schodiště.

U větších projektů je zvláštní druh okružní pily pro přesné řezy pod úhlem opravdovým ulehčením práce: kapovací a pokosová pila.