Renovace prkenné podlahy

Během let se dřevěné podlahy opotřebí, poškrábou, ztratí svůj lesk a měly by se obnovit. Aby bylo možné podlahu nově napustit, musí se však napřed zbrousit, a to v několika cyklech broušení a s různými zrnitostmi. Zde se používají různé brusky: Na nerovná prkna z masivního dřeva použijte těžké válcové brusky na plochy. Špatně dosažitelná místa, třeba u stěn a v rozích, pod topením nebo u dveřních průchodů upravte krajovými a rohovými bruskami, respektive bruskami s trojúhelníkovou hlavou.

Podlahu nakonec jemně dobruste jednokotoučovými/lešticími stroji. Celkový počet nutných cyklů broušení závisí na nerovnosti a na stupni znečištění podlahy.
Stroje a přístroje, které používáte jen zřídka, si můžete také pronajmout – prakticky, výhodně a za flexibilní poplatky. Velký výběr profesionálních brusek pro renovaci dřevěných podlah najdete v půjčovně nářadí BAUHAUS.

Mohlo by vás zajímat: Půjčovna nářadí


Návod

1. Přípravné práce

Dřevěná prkna napuštěná tak zvanou „měděnou červení“ se v uvedeném příkladu objevila pod starým kobercem zcela poškrábaná a nevzhledná.

Abyste mohli nerušeně pracovat, nejdříve vykliďte veškerý nábytek a odstraňte podlahové lišty. Případně vyčnívající hřebíky zahlubte do dřevěné podlahy záhlubníkem, uvolněné šrouby utáhněte a uvolněné dřevěné prvky pevně přilepte na podklad vhodným lepidlem. Kromě toho napřed proveďte případné malířské a tapetovací práce, abyste nepoškodili povrch čerstvě ošetřené podlahy.

2. Obroušení dřevěných prken

Aby bylo opět vidět krásné žilkování dřevěných prken, musíte celou plochu nejdříve obrousit v několika cyklech broušení. Proveďte čtyři až pět cyklů broušení se zrnitostí 16 nebo 24, 40, 80 a nakonec se zrnitostí 120 (jemné dobroušení).
Pozor: Počet nutných cyklů broušení a zrnitost závisí na nerovnosti a na stupni znečištění podlahy. Čím vyšší je index zrnitosti, tím jemnější je daný brusný prostředek.

Spusťte válcovou brusku a počkejte, dokud se pytel na prach nenaplní vzduchem. Poté se pozvolna pohybujte dopředu a páčkou při tom pomalu sklopte brusný válec. Pohybujte bruskou dopředu a opět stiskněte páčku tak, aby se válec zvedl ze země. Při chodu vzad válec opět opatrně zvedněte a bruste zpět v téže stopě. Takto obruste celou podlahu – pracujte nejdříve diagonálně ke směru prken. Neobroušenou oblast za strojem upravujte v opačném pořadí než první brusnou stopu.
Pozor: Abyste se vyvarovali stopám po broušení, stroj nezastavujte. Nerovná prkna bruste nejdříve diagonálně a až nakonec paralelně se směrem prken.

Pozor: Abyste se vyvarovali stopám po broušení, stroj nezastavujte. Nerovná prkna bruste nejdříve diagonálně a až nakonec paralelně se směrem prken.

Jelikož válcovou bruskou nemůžete brousit místa u stěn a v rozích, pod radiátory nebo u dveřních průchodů, použijte k tomu krajovou brusku se stejnou zrnitostí jako u válce: Bruste krouživými pohyby zleva doprava a stroj při tom nechte pracovat vlastní vahou. V rozích můžete použít také také brusku s trojúhelníkovou hlavou.

Po prvních diagonálních cyklech broušení (zrnitost 16 nebo 24 a 40) bruste nyní podlahu paralelně se směrem prken se zrnitostí 80.
Trhliny a větší spáry mezi prkny nyní vyplňte hmotou z brusného prachu a spárového tmelu: Vezměte trochu brusného prachu z poslední brusné operace a smíchejte jej se spárovým tmelem na těstovitou hmotu. Pomocí špachtle ji rozdělte do všech skulin, spár, nezadělaných hlav šroubů, suků atd. Spárový tmel dále nechte úplně zatvrdnout.

Po uschnutí proveďte poslední cyklus broušení jednokotoučovou talířovou bruskou a se zrnitostí 120, podlahu důkladně vysajte a navíc ji setřete vlhkým hadrem.

3. Navoskování dřevěných prken

Na podlahu nyní nejdříve rovnoměrně naneste bílý základní nátěr pod tvrdý voskový olej. Na okraje použijte nejlépe štětec. Přibližně po deseti hodinách (dodržujte údaje výrobce) naneste na podlahu jako konečný nátěr rovnoměrně válečkem a v dostatečném množství (bez louží) bezbarvý, hedvábně matný tvrdý voskový olej.

Pozor: V případě renovace zpravidla stačí jeden nátěr tvrdého voskového oleje na vyčištěný povrch, aniž byste jej museli přebrušovat.

Na závěr opět připevněte soklové lišty a akrylovým těsnicím materiálem uzavřete spoje (akryl se dá na rozdíl od silikonu v případě potřeby dokonce přetírat).
Obnovená prkenná podlaha by zpočátku neměla přijít do styku s vodou. A čím déle se plochy v prvních dnech šetří, tím delší je trvanlivost podlahy.

Tip

Péče o naolejované podlahy

Naolejované podlahy potřebují čas od času další vrstvu oleje. Použijte k tomu ošetřující olej a lešticí stroj a podlahu následně vytřete do sucha.
Znečištěné podlahy čistěte nejlépe houbičkou napuštěnou olejem, dokud se špína neuvolní.

Nářadí a materiál

 • Akrylový těsnicí materiál
 • Hadry na podlahu
 • Jednokotoučová talířová bruska nebo lešticí stroj (také talířová bruska)
 • Příp. bruska s trojúhelníkovou hlavou (také delta bruska)
 • Kladivo
 • Tvrdý voskový olej a bílý základní nátěr pod tvrdý voskový olej
 • Lepidlo na dřevo nebo lepidlo na parketové podlahy
 • Ochranná rouška
 • Štětec
 • Krajová a rohová bruska
 • Váleček na barvu s prodlužovací tyčí
 • Smirkový papír pro válcové a talířové brusky v různých zrnitostech (např. 24, 40, 80, 120)
 • Šroubovák
 • Záhlubník
 • Vysavač
 • Válcová bruska

Galerie

Broušení rovných prken a lodních podlah provádějte tak, že budete brousit souběžně se směrem prken do vzdáleností cca 1,5 metru k zadní stěně. Válcovou brusku přitom veďte co nejblíže podél stěny.

Stroj táhněte jedenkrát dopředu a jedenkrát zpět a poté jej otočte. Táhněte stroj znovu zpátky, opět jej otočte atd.

Stejným způsobem nakonec bruste druhou stranu místnosti. Tento průběh broušení platí pro jakoukoliv zrnitost papíru (40, 80, 120).

V případě nerovných prken a lodních podlah bruste nejdříve papírem zrnitosti 24 a 40, a to diagonálně k prknům. Jemné dobroušení pak provádějte ve směru prken.

Mozaikovou parketovou podlahu bruste první zrnitostí jednou dopředu a zpátky. Při výměně brusného papíru otočte stroj vždy o 90 stupňů.

U parketové podlahy do stromečku veďte stroj střídavě ve směru fládrování dřeva – tedy každou zrnitost diagonálně jedním směrem.