Renovace balkonu

Prokvétání ve spárách, špinavé fasády kolem balkonu, popraskané nebo odlupující se podlahy balkonů: Jestliže povětrnostní podmínky a vlivy zanechaly na balkoně a sousední fasádě své stopy, nejenže to nevypadá esteticky, současně to znamená bezpečnostní riziko! Jakmile vnikne voda pod nášlapnou vrstvu a při teplotách pod nulou zmrzne, vznikají trhliny, které se postupem času stále zvětšují. Pokud voda pronikla dokonce až k ocelové výztuži a začíná-li již tato výztuž korodovat, mělo by se k renovaci balkonu přikročit ihned.

V uvedeném příkladu byl balkon odizolován, obložen bitumenovými pásy a borovými prkny s tlakovou impregnací, bylo vyměněno zábradlí a osazen okapový žlab ze zinku. Tyto zinkové žlaby byste však měli montovat pouze tehdy, pokud máte zkušenost s pájením a vlastníte také příslušné nářadí. Žlabové systémy z plastu může naproti tomu snadno připevnit každý domácí kutil.

Pozor: Balkon musí mít spád minimálně jedno až dvě procenta směrem od domu. V případě potřeby musíte tedy před položením izolačních pásů dodatečně nanést potěr.


Návod

1. Přípravné práce

Na tomto balkonu a na sousední fasádě jsou patrná značná poškození způsobená vlhkostí a balkon se musí renovovat.

Vrtacím kladivem odstraňte poškozený potěr, očistěte podkladní beton a demontujte balkonové zábradlí.

2. Montáž okapového žlabu

Pro montáž okapového žlabu (v uvedeném příkladu ze zinku) nejdříve vyvrtejte otvory pro zavěšení do podlahy balkonu. Pro dosažení rovnoměrných vzdáleností upněte vodicí šňůru.

Jakmile jsou všechna zavěšení upevněna, změřte vnější strany daných tří stran balkonu a okapový žlab odpovídajícím způsobem přiřízněte.

Pozor: Tři žlabové díly přiřízněte nejdříve rovně. Zkosené řezy na obou předních rozích provedete až později.

Po položení žlabových dílů do zavěšení precizně doměřte úhly 45 stupňů pro zkosené řezy a čtyři přední konce žlabů přiřízněte na pokos.

Pozor: Zkosené řezy proveďte čistě – štěrbina mezi pájenými díly by neměla být širší než 0,2 milimetru.

Konce žlabů nyní navzájem spojte pájením: Okapový žlab nejdříve v místech spoje silně zahřejte a poté spájejte.

Pozor: Zinek lze spájet na tvrdo speciálním tvrdým pájením stříbrem při cca 610 °C nebo jej lze při 235 °C spájet na měkko cínovou pájkou s přidáním pájecí vodičky.

U přechodu na balkon nyní přišroubujte pozinkovaný ocelový plech. Plech můžete položit v jednom kusu, pokud jej na příslušných místech naříznete a poté přehnete přes roh. Následně spájejte také plech v rozích balkonu.

3. Odizolování balkonu

Na celou plochu podlahy balkonu nejdříve nanesete asfaltový základní nátěr. Následně za stálého zahřívání (zařízením k opalování) rozvinujte bitumenové pásy a přitlačte je.

Bitumenové pásy veďte kolem zdí a dveří trochu do výšky a přes místo spoje zafixujte kovovou lištu. Přes tuto lištu upevněte ozdobný plech, který z horní strany utěsníte silikonem.

Pozor: Odizolujte všechny spoje směrem k domu tak, aby se do žádné spáry nemohla dostat voda. Použijte k tomu speciální silikon, který je vhodný do venkovního prostředí.

Jako poslední probíhá pokládka nášlapné vrstvy. V uvedeném příkladu byla zvolena borová prkna s tlakovou impregnací.

Pozor: Aby nedošlo k poškození bitumenových pásů, dávají se pod polštář cca centimetr silné gumové proužky nebo ochranné stavební rohože.

Informace ke klasické terasové konstrukci a pracovní návod naleznete v Rádci BAUHAUS: Postavení terasy s chodníčkem.

4. Montáž balkonového zábradlí

Nakonec namontujte balkonové zábradlí, které přenesete nahoru buď domem, nebo jej na balkon dopravíte zvenčí. V uvedeném příkladu bylo namontováno kovové zábradlí, které bylo na balkon vytaženo venku na lanech odolných proti roztržení. Zde potřebujete alespoň dva další pomocníky a stabilní žebřík, který bezpečně stojí – lepším řešením je malé lešení.

Aby bylo možné připevnit zábradlí k balkonu zdola, vyrovnejte jej pomocí adekvátně silných hranolů. Nyní si naznačte vrtané otvory a tyto otvory vyvrtejte do betonového stropu vrtacím kladivem.

Nakonec upevněte zábradlí odpovídajícím upevňovacím materiálem. Vždy přesně dodržujte pokyny výrobce!

Pozor: Balkonové zábradlí musí být namontováno velmi bezpečně, protože musí odolávat velkému namáhání (např. se o něj opírají osoby, konstrukčním prvkem trhá vítr, na zábradlí visí těžké květinové truhlíky naplněné mokrou zeminou atd.). Pokud jste nejistí, nechte si v každém případě odborně poradit nebo pověřte montáží odborníka.

Potřebujete podporu při montážních pracích nebo při instalaci? Odborný personál u nás v BAUHAUS společně s vámi váš záměr naplánuje a poté jej provede ve spolupráci s vybranými regionálními řemeslnými provozovnami – za pevnou cenu.

Vedle montáže výrobků zakoupených u nás v BAUHAUS vám může odborný personál BAUHAUS a koordinátoři práce řemeslníků poskytnout kompetentní podporu také při dalších pracích týkajících se přestavby, renovace a instalace. I pokud byste chtěli využít asistenci pouze u části montáže, my v BAUHAUS vám ochotně poradíme.

Mohlo by vás zajímat: Montážní servis BAUHAUS

Tip

Pracovní plošiny

Při velkoplošných pracích venku na domě a na fasádě je lešení pro kutily podstatně bezpečnější volbou než normální žebříky. Pomocí plošin jako příslušenství se dají rychle adaptovat na pojízdná lešení i některé víceúčelové žebříky.

Univerzální a všestranně použitelná kompletní lešení dovnitř i ven jsou k dispozici v půjčovně nářadí BAUHAUS – na přání vč. dopravy i montáže a demontáže.

Nářadí a materiál

 • Zařízení k opalování
 • Pracovní rukavice, odolné proti horku a žáruvzdorné
 • Balkonové zábradlí vč. upevňovacího materiálu
 • Koště
 • Bitumenové pásy podle potřeby
 • Asfaltový základní nátěr
 • Nůžky na plech
 • Vrtací kladivo
 • Vrtačka
 • Oblouková pila s listem na kov
 • Plynové pájecí zařízení (pájecí lampa, pájecí cín, tavidlo a plyn do pájecí lampy)
 • Příp. potěr pro vytvoření spádu
 • Kladivo
 • Dřevěné hranoly
 • Krycí lišty podle potřeby vč. upevňovacího materiálu
 • Borová prkna, tlakově impregnovaná vč. polštáře a gumových proužků (o síle cca 1 cm) nebo ochranné stavební rohože podle potřeby
 • Měřicí pásmo
 • Vodicí šňůra nebo strhovací lať
 • Váleček, štětka nebo plochá štětka
 • Lana, odolná proti roztržení
 • Ocelový plech, pozinkovaný podle potřeby vč. upevňovacího materiálu
 • Silikon, vhodný k použití venku
 • Víceúčelový žebřík
 • Ozdobný plech podle výběru a potřeby vč. upevňovacího materiálu
 • Zinkový žlab vč. upevňovacího materiálu

Podle okolností daných montáží jsou možnosti upevnění zčásti omezeny a musí se prověřit individuálně.

Galerie

Tento sanovaný balkon je opět bezpečně pochůzný! Byl izolován bitumenovými pásy a následně obložen tlakově impregnovanými prkny z borovice. Kromě toho bylo renovováno zábradlí a osazen dešťový žlab ze zinku.

Nejdříve demontujte staré balkonové zábradlí a výkonným vrtacím kladivem odstraňte poškozený potěr.

Pro zavěšení nového dešťového žlabu nejdříve vyvrtejte odpovídající otvory (předem si přesně vyměřte body vrtání a pro dodržení stejných vzdáleností směrem dopředu použijte vodicí šňůru). Tuto šňůru připevněte a změřte rozměr tří částí žlabu na vnějších stranách balkonu.

Přiříznuté části žlabu položte do zavěšení a až nyní proveďte zkosené řezy. Štěrbina mezi pájenými díly na koncích žlabů by neměla být širší než 0,2 mm. Následně spájejte místa spojů.

Jako překrytí nyní přišroubujte pozinkovaný ocelový plech. Nařízněte plech v rozích – pak jej můžete položit jako jeden kus. Spájejte také překrytí v rozích balkonu.

Na podlahu balkonu nyní naneste základní nátěr a pomocí opalovacího zařízení položte bitumenové pásy.

Bitumenové pásy veďte v oblasti zdi a dveří do výšky, zafixujte je první kovovou lištou a přes ni ozdobným plechem. Spáry navíc pečlivě uzavřete speciálním silikonem.

Nakonec namontujte balkonové zábradlí. Balkonové zábradlí musí být namontováno bezpečně, neboť musí odolávat značnému namáhání. Pokud si jste nejistí, nechte si v každém případě odborně poradit nebo pověřte montáží odborníka.