Přípravy na letní zahrádkářskou sezónu jsou v plném proudu. K tomu neodmyslitelně patří také údržba zahradní techniky a technologií. A to včetně zavlažovacích systémů. Příprava zavlažování na začátku sezóny závisí na mnoha faktorech. Roli hraje terén, druh půdy i vysazené rostliny, ale především také typ zavlažovacího systému.

A v čem tedy příprava zavlažovacích systémů před začátkem letní sezóny spočívá? Následujte náš checklist – procesem vás přehledně provede a vy si tak můžete být jistí, že jste na nic nezapomněli.

Zavlažovací systémyZavlažovací systémy

1. Kontrola a údržba zavlažovacího systému

Tento krok, ač se může zdát banální, se nevyplácí opomíjet. Před začátkem sezóny je důkladná kontrola zavlažovacího systému klíčová. Ujistěte se, že jsou všechny komponenty v dobrém stavu. Pozornost věnujte především kontrole trubek, zavlažovací hadice, spojek, trysek, těsnění, čerpadel a nejrůznějších spínacích senzorů.

Přesný postup se odvíjí od typu zavlažování. Platí, že čím rozsáhlejší zavlažovací systém máte, tím pečlivější by měla kontrola být.

2. Testování zavlažovacího systému

Druhou fází kontroly je odzkoušení funkčnosti zavlažování. Zjistíte tak, zda systém funguje správně, nikde nedochází k protékaní a úniku vody či to, jestli je i pro tuto sezónu optimální. Jestliže jste například na podzim některé pěstební prostory rozšiřovali a vysazovali nové rostliny či stromky, snadno může nastat situace, kdy zavlažovací systém nebude dostatečně výkonný. V takovém případě jej rozšiřte vzhledem k obhospodařované ploše zahrady.

3. Kontrola tlaku vody 

Pakliže je váš zavlažovací systém napojený na vodovodní řad, je zapotřebí přívod po zimě zkontrolovat a samozřejmě otevřít. Aby bylo zavlažování co nejefektivnější, je stěžejní adekvátní tlak vody. Pokud čerpáte vodu z vlastní studny nebo nádrže na dešťovou vodu, kromě zajištění optimálního tlaku, je vhodné provést také celkovou kontrolu vody. Ta by měla zahrnovat ověření hodnot pH a celkové čistoty

4. Nastavení zavlažovacího programu

V tuto chvíli je čas na připojení zavlažování. Nyní záleží na typu vašeho systému, nicméně pokud vám závlahu zahrady hlídá automatický zavlažovací systém, je zapotřebí jeho naprogramování. Nejedná se však o nikterak složitý proces.

Vše řídí tzv. zavlažovací hodiny nebo zavlažovací počítač. Zde stačí nastavit program odpovídající potřebám plochy a rostlin, jež mají být zavlažované. Nastavení konkrétně zahrnuje parametry jako je doba trvání a frekvence zavlažování, načasování na určitou denní dobu či zavlažování po jednotlivých sektorech zahrady.

5. Kontrola a údržba zavlažovaných rostlin

Systém bychom měli zkontrolovaný, otestovaný i připravený k používání. Víme však, jak jsou na tom rostliny a jejich okolí? Ještě před samotným spuštěním zavlažování je velmi vhodná kontrola terénu kolem rostlin a případné odstranění všech možných překážek.

Rovněž po zahájení zavlažování je důležité rostliny pravidelně kontrolovat. Ujistíte se tak, že je zavlažování rostlin nastavené správně, stejně tak, že nejsou přemokřené nebo naopak nestrádají.

A to je vše – nyní jste připraveni k zahájení sezóny a zavlažování zahrady bez starostí.

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pro v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["29182204","29255896","29385906","29182170","21073711"]}}

{"vsf-page-link":{"page-id":361}}
{"vsf-page-link":{"page-id":464}}