Příprava podkladu pro podlahové krytiny

Ne na každou podlahu lze bez přípravných prací položit podlahovou krytinu. U některých podlah chybí izolační vrstva a podlahy jsou příliš studené nebo nerovné, např. u starých podlah nebo surového betonu. V PVC se potom velmi brzo zřetelně projeví vypoukliny a praskliny, plovoucí parketové nebo korkové podlahy se mohou lámat ve spojení pero/drážka a celoplošné koberce se snadněji smekají nebo vlní.

Abyste se mohli těšit z vlastnoručně položené podlahy po dlouhou dobu, měli byste podklad důkladně prověřit a připravit.


Návod

1. Kontrola a vyčištění podkladu

Zásadní přípravné práce se zcela řídí podle typu podkladu. Nejprve zkontrolujte stav a vhodnost podlahy pro pozdější podlahovou krytinu. Přitom je důležité vědět, o jaký typ podkladu se jedná: beton, dřevěné palubky, keramické dlaždice a kamenné podlahy, dřevotřískové desky nebo různé druhy potěrů - cementové, sádrové, suché, z litého asfaltu nebo samonivelační.

Podklad v každém případě důkladně očistěte od mechanických nečistot smetákem, případně vysajte vysavačem. Cementový potěr a beton zbavte kartáčem prachu, staré nátěry a anhydritové samonivelační potěry navíc obruste. U starých dřevěných palubek dotáhněte šrouby.

Je-li podlaha dostatečně očištěná, rovná a nosná, můžete již pokládat vybranou podlahovou krytinu. Většinou se tak může dít přímo na podklad, nebo nejprve použijte penetrační nátěr neobsahující rozpouštědla (např. na potěr a dřevotřískové desky).

2. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou

Velmi nerovné podklady je nutné před položením podlahové krytiny vyrovnat samonivelačními vyrovnávacími hmotami. Jakou vyrovnávací hmotu použijete, bude především záviset na výšce, kterou tímto materiálem chcete vyrovnat a na typu podkladu: Zatímco pro beton nebo cementové potěry jsou určeny cenově srovnatelné výhodné vyrovnávací hmoty bez speciálních přísad, pro potěry z litého asfaltu budete potřebovat vyrovnávací hmoty s pružnými přísadami. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

Dříve než začnete s vyrovnáváním, je potřeba danou plochu opatřit hloubkovou penetrací (kompatibilní s vyrovnávací hmotou a pokud možno od téhož výrobce) a stěny místnosti dokola oblepit lemovací izolační páskou.

Ve kbelíku namíchejte podlahovou vyrovnávací hmotu (řiďte se pokyny výrobce) a po kbelících ji rozlévejte na podlahu, nejlépe od kraje ke středu plochy. Následně hmotu rovnoměrně rozdělte pomocí gumové stěrky. Teprve až bude takto vyrovnaná podlaha zcela suchá, můžete následně položit vlastní podlahovou krytinu. Pokud nechcete čekat tak dlouho, můžete zvolit vyrovnání podlahy suchou cestou.

3. Vyrovnání podkladu suchou cestou

Podklad vyrovnaný suchou cestou je, na rozdíl od samonivelační stěrky, ihned pochůzný a následné práce můžete provádět takřka okamžitě. Součástí suchého podlahového systému jsou desky z různých materiálů, např. OSB desky a dřevotřískové desky, sádrokartonové, sádrovláknité nebo cementové desky, které se podsypou vyrovnávacím násypem. Vyrovnání podkladu suchou cestou je nejlepší metodou pro vyrovnání velmi nerovnoměrné podlahy - potřebují však několik centimetrů montážní výšky.

Nejprve na stěny nalepte kolem dokola lemovací izolační pásku. Vyměřte nejvyšší bod podkladu, tuto výškovou úroveň přeneste na stěnu a po celém obvodu ji vyznačte. Následně na podlaze vodorovně vyrovnejte srovnávací latě. Pokud potřebujete zabránit pronikání vlhkosti zespodu, položte vyrovnávací latě na hydroizolační fólii. Poté po celé ploše rovnoměrně rozmístěte podsypový materiál v příslušné výšce a. Pomocí stahovacího latě nakonec stáhněte povrch násypu podél srovnávací latě a jakmile je plocha zcela rovná srovnávací latě odstraňte.

Na tento suchý násyp nyní položte podkladové desky. Desky pokládejte řadu po řadě s přesazenými (do drážky jednotlivých desek přitom nanášejte polyuretanové lepidlo). Tak získá tento „plovoucí" potěr, který není nikde pevně spojen s podkladem, svou stabilitu. Desky si můžete zkrátit pomocí přímočaré pily nebo můžete využít službu přířez dřeva ve specializovaných centrech BAUHAUS, kde vám desky naformátují zdarma na formátovací pile.

Jednotlivé elementy navíc sešroubujte v oblasti pero-drážky. Na desky můžete ihned po vytvrzení lepidla pokládat finální podlahovou krytinu podle vaší volby.

Tip

Podklad pod laminátové a parketové podlahy

U laminátových, parketových a vinylových podlah s clic-systémem velmi záleží podkladové izolaci. Správně zvolený podkladový materiál tepelně izoluje a tlumí hluku z chůze a kročejový hluk. Ve specializovaných centrech BAUHAUS najdete velký výběr izolací a speciálních podkladů s vlastnostmi, které zrovna potřebujete. Správná izolace se snadno pokládá, chrání vaši novou podlahu a má všechny potřebné vlastnosti.

Izolace podlah

Neizolovaná podlaha se nadměrně namáhá změnou teplot, kvůli které dochází k nadměrnému rozpínání a smršťování lamel podlahy. Navíc, tepelné můstky a nevytápěné prostory nacházející se pod podlahou navozují neustálý pocit chladu od nohou. Správnou izolací podlahy však můžete pozitivně ovlivnit jak klima v obytném prostoru, a tím i Váš dobrý zdravotní stav. Kromě příjemného tepla snižuje izolovaná podlaha podstatně i kročejový hluk a je odolnější vůči opotřebení.

Nářadí a materiál

 • Stahovací lať
 • Aku šroubovák
 • Vrtačka a míchadlo
 • Koště
 • Ocelový kartáč
 • Samonivelační hmota
 • PU-lepidlo
 • Izolační páska dle potřeby
 • Vodící lišty
 • Lopatka
 • Bruska
 • Vruty
 • Hladítko
 • Přímočará pila
 • Podkladové desky dle potřeby
 • Suchý podsyp dle potřeby
 • Vodováha

Galerie