Práce s horní frézou

Horní fréza je nepostradatelným nástrojem především při obrábění dřeva – ale i dalších třískově obrobitelných materiálů jako je plast, většina neželezných kovů nebo nerostů. Horní frézou se dají dělat drážky, obrábět hrany („srážet hrany“) nebo frézovat ozdoby. Lze ji tedy použít stejnou měrou pro výrobu nábytku i při dekorativním obrábění dřeva. Horní fréza je přitom vlastně dost jednoduchým elektrickým nářadím: Motor je spojen se základní deskou přes dva vodicí sloupky. Na spodní stranu motoru se dají namontovat různé frézovací nástavce. Základní funkcí stroje je, vést řezné frézovací nástroje do materiálu, a to s vysokými otáčkami a v určité výšce. Svou mnohostrannost získává horní fréza díky přídavným ovládacím prvkům a možnostem nastavení.

Pozor: Prach ze dřeva není zcela neškodný. Dbejte na to, aby horní fréza měla odsávací hrdlo na dílenský odsávač. A dále: Už malá jiskra na dřevním prachu stačí k rozpoutání rychle se šířícího požáru. Po vykonané práci proto vždy dobře ukliďte a důkladně vyčistěte pracoviště.


Návod

1. Konstrukce a funkce horní frézy

Různé seřizovací a ovládací prvky poskytují kreativní možnosti při zpracování dřeva horní frézou. Tak třeba kleštiny v upínání frézovacího nástroje jsou u mnoha přístrojů vyměnitelné. Kleštinami se dají upínat nejrůznější frézovací nástroje s rozmanitými průměry stopky. Při koupi dbejte na odsávací zařízení, aby bylo frézované místo, a především vzduch v místnosti, pokud možno bez prachu ze dřeva a bez hoblin.

Horní fréza detailně

Upnutí příslušenství k frézovacímu koši pro dorazy a pomocná vodítka – například paralelní doraz nebo vedení kružítka – pomáhají udržet stroj přesně v daném směru.
Hloubkovým dorazem a stupnicí hloubky frézování určíte přesně a se snadným nastavením, nakolik se fréza ponoří do materiálu. Disponuje-li stroj revolverovým dorazem, můžete navíc rychle přecházet mezi předvolenými hloubkami frézování.
Aretační pákou zablokujete hloubkový doraz na vyměřené a nastavené výšce.
Elektronická předvolba otáček umožňuje individuální přizpůsobení rotace frézování u choulostivých materiálů. Navíc se tím dá držet konstantní počet otáček motoru při zatížení.
Přístroj je bezpečně veden pomocí úchytů po obou stranách. Spínač s aretačním tlačítkem přímo na úchytu usnadňuje obsluhu během používání.

2. Frézovací nástroje pro horní frézu

Nejlepších výsledků dosáhnete pouze s vysoce kvalitními frézovacími nástroji! Při koupi frézovacích nástrojů proto dbejte na kvalitu. Stopky by tak měly být dlouhé, čisté a nepoškozené. Frézovací nástroje s náběhovým kroužkem uloženým v kuličkovém ložisku je třeba upřednostnit před frézovacími nástroji s náběhovými čepy: Kroužek uložený v kuličkovém ložisku vede frézu na materiálu lehce a rovnoměrně (na obrázku vpravo). Destičky z tvrdokovu by měly být připájeny šikmo k ose frézovacího nástroje a břity by měly vyčnívat nad základní těleso rovnoměrně a pouze maximálně tři milimetry – v opačném případě se rychle ulomí.

Pozor: Špatně připájené destičky z tvrdokovu poznáte podle silného vyboulení.


Pro téměř každý vytyčený úkol je k dispozici vhodný frézovací nástroj. Jeho použití určuje především tvar břitu a materiálu, ze kterého je frézovací nástroj vyroben. Pro obrábění měkkých dřev lze doporučit například polotovary fréz z vysoce výkonné rychlořezné oceli (HS). Frézy osazené tvrdokovem (slinutým karbidem (HW) na tvrdé dřevo, deskové materiály nebo plasty) jsou robustní a mají dlouhou dobu životnosti. Podle velikosti připájených destiček z tvrdokovu jsou vhodné pro tvrdé materiály (menší tělíska) nebo měkčí materiály (větší tělíska).

Drážky, zářezy, žlábky nebo pera – tvar frézovacího nástroje určuje výsledek práce. Horní fréza je nejvhodnějším nástrojem pro zhotovení klasických spojů dřeva. Drážkovací frézou vyříznete drážky do hran desek. Perová fréza vyřízne protikus – pero – v jednom pracovním kroku.

Jak zhotovit klasické spoje dřeva, zjistíte v Rádci BAUHAUS Zhotovení spojů dřeva.

Frézou pro drážky ve tvaru písmene T vytvoříte obratem ruky drážky pro dna do zásuvek nebo kazety v rámech. Polodrážkovací fréza vyřeže pravoúhlá vybrání na hranách dveří, deskách nebo zásuvkách.

Nalepené, přečnívající dýhy nebo zdvojení na hranách srovnáte zarovnávací frézou.

Příslušně tvarované frézy existují nejen pro konstrukční použití, na výběr jsou četné exempláře i pro dekorační úkoly: Jemné ozdobné linky a nápisy zhotovíte frézovacím nástrojem na nápisy. Drážkovací fréza ve tvaru písmene V je vhodná do plochy k frézování drážek ve tvaru písmene V a ozdobných drážek. Pokud tuto frézu povedete po vnější straně dřeva, zkosí hrany (sražení hran).

Náběhový kroužek fazetové frézy umožňuje sražení hran bez paralelního dorazu.

3. Montáž frézy

Běžné jsou frézy s 6, 8 a 12milimetrovou stopkou. Ke každé z těchto velikostí stopky existuje také odpovídající kleština (pro horní frézy s vyměnitelnými kleštinami). Do těchto kleštin zasuňte frézu, která se pomocí převlečné matice upne zase do upínání frézy.

Montáž frézy krok po kroku

Fréza musí sedět pevně a bezpečně. Dbejte na to, aby se používalo upínací pouzdro s jmenovitou velikostí přiměřenou stopce.

Nejdříve povolte převlečnou matici o několik závitů a až na doraz nasaďte frézu.

Frézu opět o několik milimetrů vytáhněte a přišroubujte matici při stisknutém aretování vřetene.

Nemá-li horní fréza aretování vřetene, držte hřídel pevně druhým klíčem. Povolení frézy by později nemělo být problémem.

Pokud se přece jen fréza zachytí do kleštiny, uvolněte ji kleštěmi se zúženými konci a vynaložením vlastní síly (bez násilí).

4. Přesné a čisté frézování

Pro kvalitu výsledku rozhodující je správný směr práce, síla úběru třísky a přiměřené pracovní tempo: Fréza se nikdy nesmí vést příliš rychle – v nejhorším případě se dřevní vlákna vytrhnou, místo aby se uřízla. Pokud slyšitelně poklesnou otáčky motoru, jde rovněž o signál pro zpomalení posuvu. Zvlášť hluboká frézování byste navíc měli provádět v několika záběrech.

Nejdůležitější zásada pro správné vedení frézy: Vést vždy proti směru otáčení, respektive proti směru chodu frézy! Pokud byste tedy chtěli frézovat na vnější straně materiálu (hrany), musí se frézovací nástroj otáčet proti materiálu – zde pracujte proti směru pohybu hodinových ručiček. Frézujete-li v masivním dřevu, musí se fréza na straně stroje otáčet proti směru posouvání, na které tlačíte frézu proti dorazu. Výjimka: U čelní plochy dřeva nejdříve odeberte trochu materiálu ve směru chodu.

Při frézování ve výřezech platí stejný princip. Vzhledem k tomu že však materiál leží na druhé straně stroje, znamená to, že frézu povedete ve směru pohybu hodinových ručiček (obrázek vlevo).

Čelní frézou můžete také oddělovat dřevěné desky. Trvá to sice o něco déle než okružní pilou, řez je však čistší – například pro perfektní lícované hrany.

Při frézování drážkovacími a profilovými frézami bez kuličkového ložiska drží rovný směr podél hrany dřeva paralelní doraz.

Kopírovací kroužky (také kopírovací pouzdra nebo náběhové kroužky) se upevňují na základní desku stroje a používají se tehdy, pokud chcete vést horní frézu podél šablony nebo dorazu.

Pozor: Pouzdro kopírovacího kroužku musí odpovídat průměru frézy.

Zarovnávací frézou přenesete vlastní předlohu na obrobek: Předlohu (z odřezku) přibijte hřebíky na obrobek a zhruba vyřízněte tvar. Zarovnávací frézou poté vypracujte obrys – napřed podél předlohy, při dalších záběrech již na frézovaném materiálu.

Také si můžete sami snadno vyrobit kružidlo na kružnice. Za tímto účelem vyvrtejte do kousku odřezku otvor pro frézu a upevňovací otvor – tyto otvory musí odpovídat otvorům základní desky horní frézy. Dřevo následně připevněte na horní frézu a překližku přichyťte hřebíkem na obrobek v požadovaném poloměru (ve středu kruhu). Nyní můžete kruh vyfrézovat proti směru pohybu hodinových ručiček kolem osy hřebíku.


Horní fréza je skutečným všeumělem: Vedle velkého výběru v nabídce fréz a často dodávaných pomůcek pro frézování existuje ještě další příslušenství – pro značné množství kreativních prací. Pomocí popisovací šablony a kopírovacího kolečka zhotovíte například čistě frézovaná písmena a čísla.

Pomocí flexibilního křivítka můžete vyříznout obrobek vzletných tvarů: Za tímto účelem přišroubujte křivítko na obrobek, a to poté, co jste požadovaný tvar předem zhruba náležitě přiřízli (pilou děrovkou).

Lícovací frézou následně vypracujte obrys do obrobku – v uvedeném příkladu zdola ve frézovacím stole.

Aby bylo možné využít horní frézu naplno, vyplatí se pořízení frézovacího stolu. Tím se z ručně vedeného stroje stane stabilní horní fréza, se kterou můžete v mnohem kratší době čistě obrábět i menší obrobky.


Tip

Péče o horní frézu a frézovací nástroje

Údržba horní frézy se omezuje na odstranění prachu a pilin – především v oblasti pohonu. Vodicí sloupky můžete čas od času vyčistit a namazat silikonovým sprejem, aby lehce klouzaly.

Frézy, které jsou zalepené pryskyřicí a pilinami, budou opět jako nové, pokud je položíte do petrolejové lázně (napřed odstraňte kuličkové ložisko). Po krátké době působení odstraňte nečistotu štětcem. Tupé frézovací nástroje nabrousíte diamantovým brouskem a trochou vody. Přitom však musíte dbát na to, abyste nezměnili řezný úhel. Bruste tedy pouze na plochých čelech zubů. V případě větších vrypů musí frézovací nástroj na profesionální broušení.


Nářadí a materiál

 • Diamantový brousek
 • Frézovací nástroje (různé pro rozdílné úkoly)
 • Frézovací stůl
 • Kopírovací kroužky
 • Otevřený klíč
 • Horní fréza
 • Petrolej
 • Odřezky (na předlohy a kružidlo)
 • Šablony (ornamenty, nápisy atd.)
 • Silikonový sprej
 • Kleště se zúženými konci
 • Přímočará pila