Pokládka a spárování obkladů stěn

Obklady stěn z keramických dlaždic se nejen snadno udržují, ale díky své zatížitelnosti, odolnosti a rozmanitosti tvarů, barev a strukturou povrchů navíc nabízejí volné pole pro individuální realizace. Přesné plánování, odpovídající materiál a nářadí, jakož i zručnost při pokládce jsou předpokladem dokonalého výsledku.

Podněty, tipy a velký výběr obkladů z různých materiálů, formátů, dekorů a designů nabízí oddělení obkladů. Vzorové panely ukazují příklady pokládky, možnosti použití a nabízí vám tak inspiraci pro váš domov.


Návod

1. Rozvržení obkladů

Dříve než začnete s pokládkou obkladů stěn, měli byste si nejprve naplánovat jejich rozvržení tak, aby vznikl harmonický obraz.

Pokud chcete obkládat až do výšky stropu, vyznačte si u pravoúhlých místností střed pomocí olovnice a obklady pak vyrovnejte podle něj. Dbejte přitom na velikost krajní obkládačky, která by měla mít minimálně poloviční šířku obvyklé obkládačky.

Pokud stěnu nechcete obkládat až ke stropu, začněte s obkládáním u podlahy.
Máte-li výšku stanovenou, začněte nahoře s celými obkládačkami a dole stěnu obložte přiříznutými. Pomocí vodováhy si vyznačte úroveň obkladu a oblepte ji krepovou páskou. Když později nanesete lepidlo na obklady a poté odstraníte lepicí pásku, budete mít přesný výchozí bod pro první řadu obkládaček.

Musíte-li obkládat "přes roh", použijte na vnějších hranách celé obkládačky a ve vnitřních rozích přiříznuté - zde budou méně nápadné. Při přířezu myslete stále na rohové spáry, které budou později vyspárovány silikonem.

2. Správná příprava podkladu

Obkládačky na stěnách mohou být tzv. tenkovrstvým způsobem pokládány na takřka všech podkladech, pokud je tedy podklad nosný, rovný, suchý, zbavený mastnot a prachu. Plochu stěny je vhodné ošetřit penetračním nátěrem. Následně nechejte dobře vyschnout. Při pokládce obkládaček v koupelně a podobných místnostech navíc naneste další nepropustnou izolační vrstvu. V opačném případě může dojít ke škodám způsobeným vlhkostí. Speciální těsnicí nátěrové systémy naleznete ve vašem BAUHAUSu.

3. Zpracování a přiříznutí obkládaček

K rozměrově přesnému řezání obkladů je vhodná řezačka obkladů a dlažby: Obklad nařízněte na požadovaném místě a zlomte jej přes rovnou hranu nebo pomocí lámacích kleští na obklady.

Pro průchody trubek na kraji nebo uprostřed obkladu vyvrtejte podél naznačené čáry těsně vedle sebe otvory pomocí vrtáku do kamene. Výsledný otvor poté opatrně vylámejte pomocí obkladačských kleští na dlaždice nebo spojovací místa mezi pomocnými otvory vytlučte pomocí obkladačského kladívka.

Veškeré nářadí obdržíte ve vašem BAUHAUSu.

4. Pokládka obkládacích dlaždic

Lepidlo na obklady naneste v tenké vrstvě (cca 5 mm) pomocí hladítka na rovnou a napenetrovanou plochu stěny a zpracujte jej zubatou špachtlí. Obkládačku nyní lehkým tlakem umístěte do lůžka z lepidla a vyrovnejte ji. Pro docílení přesných a stejnoměrných spár použijte distanční křížky z plastu. Pomocí vodováhy průběžně kontrolujte vodorovný průběh řady - je-li lepidlo ještě vlhké, můžete provádět opravy. Po obložení celé plochy stěny nechejte lepidlo vytvrdnout minimálně dvanáct hodin.

Doporučení: Namíchejte si vždy jen tolik lepidla, kolik můžete zpracovat během 30 minut.

5. Spárování obkládacích dlaždic

Jakmile lepidlo vytvrdlo, pokračujte spárováním. Pomocí gumové spárovací stěrky rozdělte hmotu příčně k obkladu. Postup opakujte, až jsou spáry zaplněny. Jakmile spárovací hmota zavadne, setřete vyspárované obklady vlhkým hladítkem s houbou. Zarovnáte tím spáry a odstraníte zbytky spárovací hmoty z obkladů. Houbu občas vymačkejte v čisté vodě.

Pokud na povrchu obkladů zůstává mírný cementový závoj, odstraňte jej nejdříve po dvou týdnech pomocí speciálního přípravku. V našich odborných centrech BAUHAUS se informujte, který výrobek je vhodný pro vámi zvolené obklady.

Rohové, dilatační a styčné spáry (jako např. zde u vany) nespárujte. Oboustranně je oblepte lepicí páskou, protože se budou elasticky utěsňovat speciálním silikonem. Ze spár pečlivě odstraňte všechny zbytky lepidla a proveďte předběžný těsnicí zátěr. Ten slouží k odmaštění podkladu a lepšímu přilnutí silikonu.

Kartuši se silikonem nasaďte v rohu a hmotu nanášejte v šířce spáry. Rozprašovačem na květiny nastříkejte na spáry směs mycího prostředku a vody. Přebytečný silikon nakonec stáhněte dřevěnou špachtličkou a spáru uhlaďte prsty.

Tip

Stanovení potřebného množství materiálu
Ke stanovení přibližného množství obkladů existuje jednoduché pravidlo:

Počet metrů čtverečních + 5 % prořez (+ 10 % při pokládce nakoso) + 5 % rezerva

Velikost ozubení
Hloubka zubu zubaté špachtle, jíž je lepidlo na obklady po nanesení opracováváno, se řídí délkou hrany dlaždic:

 • 50 až 100 mm = 3 až 4 mm
 • 100 až 200 mm = 6 mm
 • 200 až 250 mm = 8 mm
 • nad 250 mm = 10 mm

Klasifikace u lepidel na obklady a dlažbu
Čím tvrdší je podklad, tím nižší jsou požadavky kladené na lepidlo na obklady a dlažbu! Kód na obalu
(např. symboly jako „Flexmörtel" nebo kódy s písmeny/číslicemi) pomůže při výběru vhodného lepidla:

 • C = cementový výrobek
 • D = disperzní lepidlo
 • R = 2složkové reaktivní lepidlo
 • 1 = normální požadavek
 • 2 = zvýšený požadavek (dvojitá pevnost v tahu)

Alternativně (symboly pro zvláštní vlastnosti):

 • F = rychle tvrdnoucí
 • T = lepidlo se sníženým skluzem
 • E = prodloužená doba zavadnutí (jen u C2 a D2)

Třídy odolnosti
Glazované obkládací dlaždice se rozdělují do 5 tříd odolnosti (neglazované dlaždice jsou naproti tomu od přírody velmi odolné vůči poškození a otěru, zpravidla jsou ale choulostivé vůči skvrnám od tuků a olejů). Obecně si můžeme povšimnout, že čím lesklejší je glazura, tím nižší je odolnost:

 • Třída odolnosti 1: ryzí obkládací dlaždice
 • Třída odolnosti 2: obkládací dlaždičky a podlahové dlaždice pro mírné zatížení, např. v koupelně
 • Třída odolnosti 3: podlahové dlaždice v celé obytné oblasti se středním zatížením, kromě kuchyně, chodby, terasy
 • Třída odolnosti 4: podlahové dlaždice pro silnější zatížení, např. kuchyně, chodba, terasa
 • Třída odolnosti 5: podlahové dlaždice pro nejsilnější zatížení, např. ve veřejných objektech

Lepení obkládačky na obkládačku
Kdo nemá při renovaci chuť pracně otloukat staré pevně držící obklady, ten může přilepit nové obkládačky jednoduše přímo na starý obklad. Za tímto účelem povrch pečlivě očistěte (zbavte tuků, prasklin, prachu a osušte) a naneste speciální penetrační nátěr. Poté naneste lepidlo na obklady a dlažbu a zpracujte zubatou špachtlí. Obkládačku vložte do lůžka z lepidla, vyrovnejte a lehce přitiskněte. Následně vyspárujte spárovací hmotou.

Nářadí a materiál

 • Distanční křížky
 • Drátěný kartáč
 • Hladítko
 • Houba
 • Kbelík
 • Krepová páska
 • Lámací kleště na obklady - v případě potřeby
 • Lepidlo na obklady a dlažbu
 • Obkladačské kleště na dlaždice - v případě potřeby
 • Obkladačské nebo gumové kladívko
 • Obklady podle potřeby
 • Odstraňovač cementového závoje
 • Olovnice
 • Penetrace
 • Rozprašovač na květiny
 • Řezačka obkladů a dlažby - v případě potřeby
 • Silikon
 • Skládací metr
 • Spárovací hladítko nebo hladítko z mechové pryže
 • Spárovací hmota
 • Stěrková hmota
 • Těsnicí zátěr
 • Vodováha
 • Vrtačka a vrták do kamene - v případě potřeby
 • Zubatá špachtle

Obrázková galerie: Pokládka a spárování obkladů stěn

Dříve než začnete s pokládkou obkladů stěn, měli byste si nejprve naplánovat jejich rozvržení tak, aby vznikl celkový harmonický obraz.

Lepidlo na obklady naneste v tenké vrstvě pomocí hladítka na rovnou a napenetrovanou plochu stěny a zpracujte ji zubatou špachtlí. Obkládačku umístěte do lůžka z lepidla a následně ji přitiskněte.

Jakmile lepidlo pod dlažbou vytvrdlo, rohové, dilatační a styčné spáry oboustranně oblepte lepicí páskou a elasticky utěsněte silikonem: kartuši se silikonem nasaďte v rohu a hmotu nanášejte v šířce spáry. Nakonec nastříkejte na spáry směs mycího prostředku a vody, dřevěnou špachtličkou stáhněte přebytečný silikon a spáru uhlaďte prsty.

Spárovací hmotu roztáhněte do spár příčně ke směru obkladu pomocí spárovací gumy nebo gumové stěrky. Nakonec spáry vyhlaďte pomocí vlhkého hladítka s houbou.