Pokládka a spárování dlažby

Keramické podlahové krytiny v kuchyni, na chodbě, v koupelně, na WC, v úklidové komoře nebo ve sklepě jsou robustní, odolné a snadné na údržbu. U prostor s podlahovým vytápěním je dlažba dokonce ideální, neboť přímo předává teplo do místnosti.

Velký výběr obkladů a dlažeb z různých materiálů, formátů, dekorů a designů najdete v našich odborných centrech BAUHAUS. Vzorové prezentace ukazují příklady pokládky a možnosti použití a nabízí vám tak inspiraci pro váš domov.


Návod

1. Správná příprava podkladu

Dlažba může být pokládána na takřka všech podkladech, tzv. tenkovrstvým způsobem. Předpokladem je, že je podklad nosný, rovný, suchý a zbavený látek negativně ovlivňujících přilnavost lepidla na dlažbu, jakými jsou např. mastnota, prach nebo staré nátěry. Proto odstraňte všechny nenosné části a nátěry a nerovnosti vyrovnejte samonivelační stěrkovou hmotou. Silně savé podklady navíc napenetrujte a nechejte dobře zaschnout. Při pokládce dlažby v koupelně a podobných místnostech navíc naneste další nepropustnou izolační vrstvu. V opačném případě může dojít ke vzniku škod způsobených vlhkostí. Speciální těsnicí nátěrové systémy naleznete ve Vašem BAUHAUSU.

Další informace na toto téma naleznete také v našem BAUHAUS Tipu od profesionála: Příprava podkladu pro podlahové krytiny

2. Rozvržení obkladů

V pravoúhlých místnostech napněte na podlahu středem místnosti a paralelně s bočními stěnami směrovou šňůru. Podle ní vyrovnejte první řadu dlaždic. S pokládkou začněte u směrové šňůry. Poté položte další dlaždice podél stěny. Abyste získali představu o pozdějším výsledku, dlaždice si nejprve volně rozložte.

Pokud mají být jak stěna, tak i podlaha obloženy obklady stejné velikosti: pokládejte podlahové dlaždice teprve tehdy, až budou nalepeny obkládačky na stěně. Pak můžete pokračovat ve spárách stěnových obkládaček na zemi, plynulý průběh spár působí harmoničtěji.

3. Zpracování a přiříznutí dlaždic

K rozměrově přesnému řezání obkladů je vhodná řezačka obkladů a dlažby: Obklad nařízněte na požadovaném místě a zlomte jej přes rovnou hranu nebo pomocí lámacích kleští na obklady.

Pro průchody trubek na kraji nebo uprostřed obkladu vyvrtejte podél naznačené čáry těsně vedle sebe otvory pomocí vrtáku do kamene. Výsledný otvor opatrně vylámejte pomocí obkladačských kleští na dlaždice nebo spojovací místa mezi pomocnými otvory vytlučte pomocí obkladačského kladívka.

Veškeré potřebné nářadí najdete ve vašem odborném centru BAUHAUS.

4. Pokládka dlaždic

Namíchané lepidlo na dlažbu rovnoměrně naneste na podlahu a roztáhněte jej pomocí zubaté špachtle. Dlaždici nyní položte do lepidlového lůžka, přitlačte ji nebo lehce poklepejte gumovým kladívkem.

Doporučení: Namíchejte si vždy jen tolik lepidla, kolik můžete zpracovat během 30 minut.

Aby byla zaručena stejnoměrná vzdálenost mezi obklady, používejte distanční křížky. Ty se poté neodstraňují a budou jednoduše zaspárovány. Po obložení celé podlahy nechejte lepidlo vytvrdnout minimálně dvanáct hodin.

5. Spárování dlaždic

Jakmile lepidlo pod dlažbou vytvrdlo, pokračujeme spárováním: Dle pokynů výrobce namíchejte spárovací hmotu a po úsecích ji nalejte na čistou podlahu. Spárovací hmotu nyní roztáhněte příčně ke směru spár pomocí gumové stěrky nebo hladítka z mechové pryže. Plochu takto stírejte vícekrát, aby mohla spárovací hmota proniknout do všech dutin a spáry jí byly vyplněny rovnoměrně až po horní okraj dlažby. Zbytky spárovací hmoty odstraňte z dlažby pomocí vlhkého hladítka s houbou, kterou občas promačkáváte v čisté vodě.
Rohové, dilatační a styčné spáry nespárujte. Oboustranně je oblepte lepicí páskou, protože se budou elasticky utěsňovat speciálním silikonem. Ze spár pečlivě odstraňte všechny zbytky lepidla a proveďte předběžný těsnicí zátěr. Ten slouží k odmaštění podkladu a lepšímu přilnutí silikonu. Kartuši se silikonem nasaďte v rohu a hmotu nanášejte v šířce spáry. Rozprašovačem na květiny nastříkejte na spáry směs mycího prostředku a vody. Přebytečný silikon nakonec stáhněte dřevěnou špachtličkou a spáru uhlaďte prsty.

Pokud na povrchu obkladů zůstává mírný cementový závoj, odstraňte jej nejdříve po dvou týdnech pomocí speciálního přípravku. V našich odborných centrech BAUHAUS se informujte, který výrobek je vhodný pro vaši dlažbu.

Tip

Stanovení potřebného množství materiálu

Ke stanovení přibližného množství obkladů existuje jednoduché pravidlo:

Počet metrů čtverečních + 5 % prořez (+ 10 % při pokládce nakoso) + 5 % rezerva

Velikost ozubení

Hloubka zubu zubaté špachtle, jíž je lepidlo na obklady po nanesení opracováváno, se řídí délkou hrany dlaždic:

 • 50 až 100 mm = 3 až 4 mm
 • 100 až 200 mm = 6 mm
 • 200 až 250 mm = 8 mm
 • nad 250 mm = 10 mm

Klasifikace u lepidel na obklady a dlažbu

Čím tvrdší je podklad, tím nižší jsou požadavky kladené na lepidlo na obklady a dlažbu! Kód na obalu

(např. symboly jako „Flexmörtel" nebo kódy s písmeny/číslicemi) pomůže při výběru vhodného lepidla:

 • C = cementový výrobek
 • D = disperzní lepidlo
 • R = 2složkové reaktivní lepidlo
 • 1 = normální požadavek
 • 2 = zvýšený požadavek (dvojitá pevnost v tahu)

Alternativně (symboly pro zvláštní vlastnosti):

 • F = rychle tvrdnoucí
 • T = lepidlo se sníženým skluzem
 • E = prodloužená doba zavadnutí (jen u C2 a D2)

Spárování litím

Zcela mimořádný vzhled získají dlažby z lámaného přírodního kamene vytvořené tzv. metodou lití: Namíchaná spárovací hmota se nevtírá, nýbrž přímo vlívá do nestejně širokých spár (5 až 50 mm) – lehce nad hranu. Po asi 30 až 45 minutách naplocho srazíte přečnívající spárovací hmotu pomocí zednické lžíce. Spáry potom vyhladíte vlhkou houbou a očistíte okraje desek.

Třídy odolnosti

Glazované obkládací dlaždice se rozdělují do 5 tříd odolnosti (neglazované dlaždice jsou naproti tomu od přírody velmi odolné vůči poškození a otěru, zpravidla jsou ale choulostivé vůči skvrnám od tuků a olejů). Obecně si můžeme povšimnout, že čím lesklejší je glazura, tím nižší je odolnost:

 

 • Třída odolnosti 1: ryzí obkládací dlaždice
 • Třída odolnosti 2: obkládací dlaždičky a podlahové dlaždice pro mírné zatížení, např. v koupelně
 • Třída odolnosti 3: podlahové dlaždice v celé obytné oblasti se středním zatížením, kromě kuchyně, chodby, terasy
 • Třída odolnosti 4: podlahové dlaždice pro silnější zatížení, např. kuchyně, chodba, terasa
 • Třída odolnosti 5: podlahové dlaždice pro nejsilnější zatížení, např. ve veřejných objektech

Nářadí a materiál

 • Distanční křížky
 • Drátěný kartáč
 • Hladítko
 • Houba
 • Kbelík
 • Krepová páska
 • Lámací kleště na obklady - v případě potřeby
 • Lepidlo na obklady a dlažbu
 • Obkladačské kleště na dlaždice - v případě potřeby
 • Obkladačské nebo gumové kladívko
 • Obklady podle potřeby
 • Odstraňovač cementového závoje
 • Olovnice
 • Penetrace
 • Rozprašovač na květiny
 • Řezačka obkladů a dlažby - v případě potřeby
 • Skládací metr
 • Silikon
 • Spárovací hladítko / hladítko z mechové pryže nebo gumová stěrka
 • Spárovací hmota
 • Vodováha
 • Vrtačka a vrták do kamene - v případě potřeby
 • Vyrovnávací stěrka (samonivelační) - v případě potřeby
 • Zubatá špachtle

Galerie

Před pokládkou dlažby připravte podklad odpovídajícím způsobem: musí být rovný, suchý a zbavený nečistot, které negativně ovlivňují přilnavost lepidla na obklady a dlažbu. Penetrací dosáhnete lepší přilnavosti lepidla na obklady a dlažbu s podkladem.

Abyste získali představu o pozdějším výsledku, dlaždice si nejprve volně rozložte: s pokládkou začněte u směrové šňůry, kterou jste napnuli středem místnosti a paralelně s bočními stěnami.

Lepidlo na obklady a dlažbu rovnoměrně naneste na podlahu, roztáhněte ho pomocí zubaté špachtle a dlaždici položte do lepidlového lůžka a následně přitlačte.

Spárovací hmotu roztáhněte do spár příčně ke směru obkladu pomocí spárovací gumy nebo gumové stěrky. Nakonec spáry vyhlaďte pomocí vlhkého hladítka s houbou.

Jakmile lepidlo pod dlažbou vytvrdlo, rohové, dilatační a styčné spáry oboustranně oblepte lepicí páskou a elasticky utěsněte silikonem: kartuši se silikonem nasaďte v rohu a hmotu nanášejte v šířce spáry. Nakonec nastříkejte na spáry směs mycího prostředku a vody, dřevěnou špachtličkou stáhněte přebytečný silikon a spáru uhlaďte prsty.