Ohňostroje – silvestrovská noc je pro mnohé právě o této půlnoční show. Pravdou však je, že tato silvestrovská zábava skrývá svou temnou stránku, jež je většinovou společností bohužel stále přehlížena. Podívejme se společně na to, jaký dopad má zábavní pyrotechnika nejen na naše zdraví, ale i přírodu a životní prostředí jako takové.

Proč říkáme silvestrovským ohňostrojům „NE”?

Důvodů je hned několik a každým rokem jich přibývá. Průzkumy dokazují, že ohňostroje představují významné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Jedním z hlavních problémů jsou emise jemných částic a těžkých kovů, které se do vzduchu uvolňují během explozí zábavní pyrotechniky. Tyto částice pronikají hluboko do dýchací soustavy a usazují se v plicích. Zde mohou působit celé spektrum zdravotních problémů.

I proto jsme se v BAUHAUS v roce 2020 rozhodli ukončit prodej veškeré pyrotechniky. Již několik let tak nepodporujeme ani silvestrovské, ani jiné ohňostroje. Zařadili jsme se na stranu ochrany životního prostředí, stejně jako našeho zdraví. Důvodem je toxicita ohňostrojů, a to jak doslovná, tak ta obrazná. Pár minut zábavy stojí přírodu a naše zdraví více, než si mnozí uvědomují.

Zábavní pyrotechnika a její dopad na životní prostředí

Důsledky ohňostrojů se neomezují pouze na lidské zdraví. Svou daň si tento druh zábavy vybírá také na přírodě. Nejrůznější chemikálie a látky nebezpečné pro životní prostředí, které stojí za vytvořením světelné podívané, mohou vést ke znečištění půdy a spodních vod. Zmiňované těžké kovy jsou významnou zátěží pro náš ekosystém, stejně jako jeho flóru i faunu.

Kromě toho, při explozích dochází k razantnímu zhoršení kvality ovzduší a tvorbě smogu s vysokým obsahem chemikálií a karcinogenních částic.

Ohňostroje: stres, který může být pro zvířata fatální

Dalším problémem je hluk. Právě tento aspekt je ve spojení se zábavní pyrotechnikou a novoročními ohňostroji čím dál častější. Rok co rok se jedná o horlivě diskutované téma. Týká se totiž nejen volně žijící zvěře, ale i našich domácích mazlíčků. Zvířata mají ve většině případů citlivější sluch a smysly obecně. Hluk a ostré záblesky světel je tak zpravidla silně stresují. 

U volně žijící zvěře dochází k polekání, šoku a dezorientaci. To může vyústit k zabloudění zvířat například na silnice, které jsou o silvestrovské noci ostatně velmi frekventované. Domácí zvířata trpí stejně tak. Výjimkou nejsou bohužel dokonce ani infarkty či mrtvice vyvolané nepřiměřeným stresem.

(Ne)bezpečnost pyrotechniky

Otázka bezpečnosti, respektive nebezpečnosti, ohňostrojů a zábavní pyrotechniky napříč jejími kategoriemi, je poté téma hodné nekonečné debaty. Faktem je, že pyrotechnika každoročně způsobí celou řadu vážných zranění, včetně popálenin. Je však zapotřebí říci, že většina těchto zranění vzniká nevhodným zacházením nezkušenými uživateli. Kromě toho vznikají také nejrůznější, menší či větší, škody na majetku.


Sečteno podtrženo, dopad zábavní pyrotechniky je skutečně znatelný a neměli bychom jej již nadále přehlížet. Ať už jde o zdraví přírody, naše vlastní, anebo našich domácích mazlíčků. Změna, ve smyslu hledání ekologičtějších a bezpečnějších alternativ, je důležitým krokem, který musíme jako společnost přijmout.

{"vsf-page-link":{"page-id":402}}
{"vsf-page-link":{"page-id":330}}