Obkládání střešních šikmin

Pokud chcete dobudovat nevyužívaný půdní prostor, začněte nejdříve vnitřní izolací a montáží velkých střešních oken. Před konečnou povrchovou úpravou (např. nátěr, tapety, vrchní omítka) je potřeba střešní šikminy a okenní špalety nejdříve obložit. K tomu jsou nejvhodnější sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, protože se dají snadno zpracovávat a upravovat. V uvedeném příkladu jsou použity sádrovláknité desky: Desky přišroubujte těsně k sobě a hrany slepte speciálním lepidlem na spáry. Lepidlo nanášejte již při pokládání. Předností této techniky je, že je zapotřebí méně operací s tmelem než v případě otevřené spáry.


Návod

1. Obkládání střešních šikmin

Přiložte první sádrovláknitou desku a přišroubujte ji do nosného laťování – kolem dokola a také uprostřed desky – pomocí šroubů do sádrokartonu a s odstupem přibližně 20 centimetrů. Výřezy můžete provést také dodatečně. Použijte k tomu ocasku nebo přímočarou pilu.

Pozor: Maximální vzdálenost trámků základní konstrukce pro střešní šikminu by měla odpovídat 40 násobku tloušťky desky. V případě 10mm desek tedy 40 centimetrů.

Než přišroubujete další desky s přesahem přes spáru (min. 20 cm), naneste na hranu dříve položené desky PU lepidlo na spáry.

Pozor: Zapusťte hlavy šroubů tak, abyste je později mohli zatmelit.

Nyní usaďte další desku těsně k hraně, takže lepidlo mírně vytéká a desku rovněž přišroubujte k nosnými latím. Takto pokračujte, dokud nebude celá střešní šikmina obložena sádrovláknitými deskami.

2. Obkládání okenních špalet

Pokud nepoužijete vnitřní vložku od výrobce oken, můžete provést vnitřní obložení špalet také sádrovými deskami. Za tímto účelem okenní špalety přesně změřte, přiřízněte desky a přišroubujte je do dřevěného laťování, které je namontováno z boku.

Pro dosažení přesných vnějších hran natřete na hranu malé kopečky spárovacího vyrovnávacího tmelu a následně do hmoty přitiskněte rohový profil. Po krátké době schnutí vyrovnejte rozdíly úrovní vyrovnávacím tmelem.

3. Zavěšování a obkládání stropu pod hřebenem

Pro obložení hřebene střechy uřízněte adekvátně dlouhé a po stranách zkosené přířezy latí. Tyto přířezy nejdříve přišroubujte do vrchních nosných latí střešní šikminy. Na tyto latě pak přišroubujte sádrové desky.

Pozor: Rozměr zavěšení zvolte nejlépe tak, abyste měli co nejméně prořezu desek.

4. Zatmelení spár

Poté, co jste osadili všechny desky a vyteklé lepidlo je zcela vytvrzené, jednoduše jej seškrábněte špachtlí. Kromě toho zbruste spáry a otvory po šroubech kouskem sádrové desky do hladka tak, aby vznikl rovný povrch.

Na závěr pečlivě přetáhněte spárovací tmel přes spáry a otvory po šroubech. Hladicí lžící docílíte krásně hladkých výsledků – což je nejlepší základ pro povrchovou úpravu.

5. Stykové spáry

Stykové spáry navíc vyplňte akrylovým těsnicím materiálem a vyhlaďte je prstem nebo spárovým hladítkem.

Pozor: Podklad napřed omeťte koštětem. Dřevěné trámy, které budou později vidět, raději zakryjte lepicí páskou, aby nedošlo k jejich znečištění spárovací hmotou.

Tip

Sádrové stavební desky a příslušenství

Výrobci systémů pro stavění za sucha mají ve svém programu zároveň také vhodné spárovací vyrovnávací tmely, lepidla a šrouby do sádrokartonu. Jednotlivé komponenty jsou proto přesně navzájem sladěny a lze je použít společně. Tím je dáno snadné a bezpečné zpracování.

Pozor: Zatímco se při oplášťování kovových stojanových profilů používají šrouby do sádrokartonu s jemným závitem, při šroubování do dřeva zvolte šrouby se závitem s hrubým stoupáním. V obou případech musí být šrouby fosfátované (poznají se podle černého povrchu), aby se trvale chemicky „snášely“ se sádrovými stavebními materiály.

Nářadí a materiál

 • Akrylový těsnicí materiál
 • Aku šroubovák
 • Koště
 • Příp. odlamovací nůž
 • Ocaska nebo přímočará pila
 • Příp. spárové hladítko
 • Spárovací vyrovnávací tmel
 • Sádrovláknitá deska podle potřeby
 • Dřevěné latě podle potřeby
 • Lepicí páska
 • Příp. kovová lišta

Galerie

Sádrovláknité desky pro dokončovací stavební práce jsou k dostání v různých velikostech. Jednotlivé desky můžete ale také snadno přiříznout na správný formát. V takovém případě desku nařízněte podél kovové lišty odlamovacím nožem.

Desku položte na stoh desek, a sice natolik dopředu, aby plocha řezu ležela za vnější hranou stohu. Nyní můžete desku jednoduše rozlomit.

Osaďte první sádrovou stavební desku a přišroubujte ji k nosným latím – nejen na okrajích, ale také uprostřed desky.

Přířezy, respektive výřezy můžete provádět i dodatečně – pomocí ocasky nebo přímočaré pily. Dbejte zde na to, abyste v žádném případě nepoškodili parobrzdnou fólii.

 

Na hranu položené desky neneste PU lepidlo na spáry. Další desku pak osaďte těsně k první takovým způsobem, aby lepidlo vystupovalo, a také tuto desku přišroubujte. Takto pokračujte, dokud nebude celá střešní šikmina obložena sádrovými stavebními deskami.

 

Ostění oken obložte tak, že vhodně přiříznuté stavební desky nejdříve přišroubujete do bočního nosného laťování, vnější hrany zesílíte pomocí spárového vyrovnávacího tmelu a rohových profilů a následně zatmelíte.

 

Po položení všech desek můžete přebytečné lepidlo ve spárách jednoduše seškrábnout a následně zbrousit do hladka kouskem sádrové desky tak, aby nic nepřečnívalo nad povrch.

 

Nakonec zatmelte spáry a otvory po šroubech a stykové spáry utěsněte akrylovým tmelem.

 

Lhostejno jakou horní povrchovou úpravu po obložení zvolíte, savý povrch sádrové desky musíte předem upravit hloubkovým penetračním nátěrem.