Hlavní obsah

BAUHAUS ve světě

BAUHAUS lídrem v Evropě

Jedinečná myšlenka nabízet kvalitní výrobky různých specializovaných obchodů pod jednou střechou vznikla v Německu. V současnosti je BAUHAUS zastoupený s více jak 260 specializovanými centry v 19-ti evropských zemích.

Úspěch přes všechny hranice

Po založení první dceřinné společnosti v Rakousku v roce 1972, kde je v současnosti 21 specializovaných center, následovalo v roce 1988 Dánsko. V současné době je tam v provozu 15 specializovaných center. Mezitím BAUHAUS začal působit ve všech severských zemích – k Dánsku se připojilo v roce 1997 Švédsko, v roce 2001 Finsko,  v roce 2007 Norsko a v roce 2012 Island. Se zřízením dceřiných společností ve Španělsku v roce 1989 a v Turecku 1996, se otvořily nové regiony na jihu. Od devadesátých let je BAUHAUS aktivní také ve východní Evropě: mezníkem bylo otevření prvního specializovaného centra v České republice. Nedlouho poté následovalo Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Holandsko, Slovinsko a Maďarsko. Také v Lucembursku má BAUHAUS nově zastoupení. V roce 2015 byl otevřen první BAUHAUS na Slovensku – v Bratislavě v Pharos Parku.

Zohlednění specifických odlišností zemí

Dceřinné společnosti BAUHAUS zapadají harmonicky do existující ekonomické struktury: řemeslníci, živnostníci a soukromí zákazníci najdou širokou škálu produktů v kvalitě specializovaných obchodů. Samozřejmě, že tradice jednotlivých  zemí a podmínky na trhu jsou zohledněné ve všech specializovaných centrech. Tak je BAUHAUS u evropských sousedů vítaným partnerem.