Nástroje a nářadí na omítání

Omítání vyžaduje šikovnost, cvik, dobrou přípravu a stejně tak vhodné nářadí a nástroje. Při míchání většího množství omítky je například velkým pomocníkem míchadlo. Jinak postačí vědro na maltu a vrtačka s míchacím nástavcem. Míchací nástavec se postará o omítkovou hmotu bez hrudek.

Jedna z nejdůležitějších podmínek pro zdařilou práci je dobrá přilnavost omítky k podkladu: Dbejte proto na to, aby byl podklad vždy čistý a bez prachu. Navíc odstraňte ostrým kartáčem volné komponenty, například staré nátěry, ze zdi. Díry nebo prohlubně byste měli vyhladit a vyrovnat stěrkovou hmotou.

Ideální je provádět omítkářské práce za suchého počasí a při teplotách nad 10 °C – minimálně ale při teplotách nad 5 °C. Neprovádějte omítkářské práce na přímém slunci, za silného větru nebo v trvalém průvanu. V opačném případě čerstvá omítka rychle vysychá.

Další informace najdete v našich BAUHAUS Tipech od profesionála: Omítání stěn a Dekorace stěn omítkou


Návod

Nástroje a nářadí pro omítání

Protože výrobky s obsahem cementu mohou vyvolávat podráždění pokožky, noste při práci rukavice. Plochy, které se nemají omítat, opatřete ochrannou fólií. Abyste mohli čerstvou omítku hladce stáhnout, používejte stahovací lištu nebo stahovací desku (hladítko). Pro roztírané omítkové struktury používejte různé roztírací desky s plastovým obložením, houbami, mechovou pryží a plstí. Čím bude jemnější struktura obložení roztírací desky, tím bude omítka hladší. Pro rohy a malé plochy používejte malé roztírací desky. Váleček pro nanášení barvy potřebujete pro nanášení základních nátěrů. Pro čištění podkladů použijte smeták. Vodováha nebo srovnávací lať pomůže například při vyrovnávání omítkových měrek.

I zednické lžíce existují v různých velikostech a provedeních a každá má své určení. Hrubá pro hrubý nátěr, hladká pro vyhlazení omítky. Trojúhelníková lžíce se, stejně jako zednické lžíce používá pro rozmíchávání a nahazování malty. Pro práci v úzkých místech se používá speciální zednická lžíce zvaná „kočičí jazyk“. K nanášení omítky do nepřístupných míst, stejně jako pro dokončovací a opravné práce potřebujete různé stěrky (špachtle). Kladívka, úhelníky a měřidla se doporučují pro umisťování lišt pro rychlé omítání.

Zednické lžíce, kterými zpracováváte omítky s přídavkem syntetických pryskyřic, by měly být bezpodmínečně z nerezové oceli, jinak může docházet ke vzniku rezivých skvrn v omítce.

Tip

Ochrana zdraví při práci

Omítky s obsahem cementu vážou vodu, a to i ve Vaší pokožce. Při práci s omítkami proto noste rukavice a používejte i ochranné brýle. Pokud se vám přece jen něco dostane do oka, vypláchněte ho neprodleně větším množstvím čisté vody – a rychle k lékaři.

Nářadí a materiál

 • Deska s houbou
 • Fólie
 • Kbelík nebo vědro na maltu
 • Míchací nástavec
 • Ochranné brýle
 • Ozubené, hladící a tvarové lžíce v různých velikostech a provedeních
 • Pracovní rukavice
 • Roztírací deska
 • Smeták
 • Stahovací deska (hladítko)
 • Strukturový váleček
 • Vodováha
 • Vrtačka
 • Zednická lžíce
 • Zednická štětka