Namíchání betonu vlastními silami

Ať už v interiéru nebo při zahradničení – při realizaci menších i větších stavebních záměrů potřebuje kutil beton! Aby například venkovní sušáky na prádlo, dětské houpačky, plotové sloupky nebo zdi chránící před průhledem pořádně stály, musí být bezpečně upevněny. Beton, který se k takovým účelům používá, je směsí z cementu, kameniva různých zrnitostí (např. drceného kamene, drobného štěrku, písku) a vody.

Pozor: Cement dráždí kůži a sliznice. Při práci s betonem proto používejte pevnou obuv, rukavice a ochranné brýle!

Základový bod, základový pás, základová deska nebo izolovaná základová deska – použitý betonový základ závisí na příslušném stavebním záměru. Více informací uvádí Rádce BAUHAUS: Zhotovení základů

Mohlo by vás zajímat: Zhotovení základů


Návod

1. Cenné informace k práci s betonem

Takzvaný normální beton je směsí z cementu, kameniva různých zrnitostí (např. drceného kamene, drobného štěrku, písku) a vody. Stavební materiál se dělí do různých tříd (čím vyšší číslo, tím vyšší konečná pevnost). Třída 1: C 10 až C 30, třída 2: C 37 až C 60 nebo třída 3: C 67 až C 115.

Přidání dalších přísad (např. ztekucovače) a přídavných látek (např. popílku) ovlivňuje schopnost tuhnutí (rychle nebo pomalu) a/nebo pevnost betonu (tekutý nebo pevný), (např. třídy konzistence F1 až F6, tuhý až velmi tekutý).

Pozor: Železobeton získáme vložením ocelového armování (vyztužení).

Pro potřeby svépomocného stavebníka je účelné používat beton jako hotovou směs. Tato směs se už jen rozmíchá s vodou a je vždy správně vyladěna, respektive poskytuje potřebnou pevnost. Na větší projekty můžete objednat také transportbeton, který se na staveniště dodává čerstvý.

Pozor: Hotová betonová směs se sopečeným tufem je vhodná zejména k pokládce choulostivé kamenné dlažby a keramických podlahových krytin, neboť je sníženo nebezpečí vykvétání vápence.

2. Rozdělání a namíchání betonu

Na malé stavební záměry si však můžete beton namíchat i sami. Zde záleží na způsobu použití a správné směsi cementu, přísad (štěrku, drceného kamene) a vody. Existuje tak zvaná univerzální směs (např. na drobné základy, zahradní desky a stupně), která přibližně odpovídá třídě pevnosti C25/30. Poměr mísení zní:

1 objemový díl cementu a 4 objemové díly přísady, a dále půl litru vody na kilogram cementu (poměr mísení vody k cementu = 1 : 2).  Objemový díl přitom odpovídá měrné jednotce, například lopatě. 

Pozor: Cement uchovávejte tak, aby byl chráněný před vlhkem a znečištěním, neskladujte jej déle než dva měsíce.

Tip

Míchání betonu – ručně, míchadlem na maltu nebo míchačkou betonu

Na menší stavební projekty použijte na promíchání betonu – ať už hotové směsi nebo vlastního namíchaného betonu – sílu svalů nebo stabilní vrtačkové míchadlo. Kdo naopak hodně betonuje, měl by uvažovat o pořízení míchadla na barvu nebo maltu: Ruční míchadlo vybavené dvojitým promíchávačem a odpovídajícím výkonem motoru dosahuje sílu nutnou k zvlášť rychlému a důkladnému promíchání tuhých materiálů jako betonu nebo malty, ale také tekutých nebo práškových materiálů.

Zvlášť komfortní: Míchačky na beton, potěrové a maltové výrobky a omítky jsou k dispozici v půjčovně nářadí BAUHAUS.

Mohlo by vás zajímat: Půjčovna nářadí

Nářadí a materiál

  • Zakrývací plachta nebo stavební kolečko, kbelík nebo vědro na maltu
  • Pracovní oděv (pracovní obuv a rukavice, ochranné brýle)
  • Kbelík nebo zahradní hadice
  • Míchadlo na barvu a maltu nebo vrtačka s míchacím nástavcem
  • Příp. samospádová míchačka
  • Lopata
  • Voda (zjednodušené základní pravidlo pro univerzální směs: půl litru vody na jeden kilogram cementu)
  • Cement (např. portlandský cement)
  • Příměsi různých velikostí (zrnitost 0–16 mm nebo 0–32 mm)

Galerie

Připravte si veškeré nářadí a materiály a stanovte potřebné množství cementu, příměsi a vody. Kromě toho rozprostřete na podkladu zakrývací plachtu. Další možností je míchání betonu ve stavebním kolečku nebo, v případě malých množství, v nádobě na maltu.

Pečlivě navzájem promíchejte odměřená množství cementu a příměsi – suché složky.

Vytvořte důlek a přidejte trochu vody.

Suchou směs nyní směrem od okraje shrnujte lopatou do důlku.

Dál po částech přidávejte vodu a vše neustále promíchávejte, dokud beton nemá požadovanou zavlhlou konzistenci.

Zavlhlý znamená, že je beton poněkud drolivý, vlhký, ale nikoliv tekutý. Čerstvý beton následně ihned zpracujte.