Nákup nových schodů – na co byste měli dbát

Schody jsou často nejpoužívanějším konstrukčním prvkem v domě. Proto, co se týče bezpečnosti, existuje velké množství předpisů. Je také důležité, zda se jedná o hlavní schody nebo o schody vedlejší. Přesnou specifikaci všech požadavků naleznete v aktuálním znění stavebního zákona. Vedle stavebních předpisů hraje při plánování schodů důležitou roli především funkčnost a samozřejmě vzhled. Má se jednat o přímé nebo točité schody? Pokud máte málo místa, jsou vhodné schody s úsporným vedením. Nebo chcete volně stojícími vřetenovými schody vytvořit v místnosti atraktivní prvek, který poutá pozornost?

Jak provést renovaci opotřebených dřevěných stupňů stávajícího schodiště, zjistíte v následujícím Rádci BAUHAUS: Renovace schodiště


Návod

1. Důležité rozměry při plánování schodů

Dříve než se pustíte do plánování a koupě schodů, měli byste znát některé odborné pojmy. Výška podlaží tak například označuje úsek od horní hrany dolního podlaží po horní hranu následujícího poschodí (včetně tloušťky stropu). Tak zvaný stropní otvor by měl být, podle schodů, o několik centimetrů větší než schody (údaje k otvoru ve stropě najdete u každých schodů). A rozložením se myslí základ, který je nutný k tomu, aby schody bezpečně stály. Rozložení se změní, pokud se schody zkrátí a pokud se změní úhel sklonu nebo schodišťové rameno.

Hlavní schody jsou z hlediska stavebního práva nezbytnými schody a musí být jako součást únikové cesty rychle dostupné z každého místa v domě. Např. norma DIN 18065 Schody v budovách zahrnuje mimo jiné užitečnou šířku schodů, tvar schodů, názvy stupňů, podrobnosti k tvaru stupňů a zábradlí, a dále poměr stoupání.

Vedlejší schody nejsou únikovými cestami nebo jsou jen vedlejšími únikovými cestami. Zde mohou být stavební předpisy poněkud volnější. Přípustný je například poměr stoupání víc než 45°. Vedlejší schody jsou k dostání jako praktické stavebnice. Jak vlastními silami postavíte přímé schody do podkroví, zjistíte v následujícím Rádci BAUHAUS: Zbudování dřevěných schodů

Pokud jde o schody v případě novostavby nebo přestavby, je nutné vyvinout trochu prostorového myšlení. Důležitým bodem je stropní otvor. Dbejte na to, aby byl stropní otvor dostatečně velký. Při chůzi do schodů se totiž hlavou blížíte ke stropu. Pokud by stropní otvor nestačil, nevyhnutelně narazíte hlavou do stropu. Navíc je důležité: Jak velký je schodišťový prostor a je stropní otvor kruhový, čtvercový, ve tvaru písmene L nebo obdélníkový? Pokud si přejete zatočení, mělo by být pravotočivé/levotočivé/přímé, čtvrtinové otočení nahoru nebo čtvrtinové otočení dolů či poloviční zatočení?

Pozor: Odborný personál vám ve vašem odborném centru BAUHAUS osobně poradí a pomůže vám od samotného začátku při plánování a realizaci vašich nových schodů.

Pro pohodlný, a především bezpečný výstup a sestup musíte stanovit správný poměr stoupání schodů. Tento poměr lze vypočítat pomocí pravidla kročejové míry: Úhrn dvojnásobku výšky stoupání se sečte s šířkou stupně. Výsledek by měl být mezi 60 a 66 centimetry – ideálně 62 centimetrů.

Pozor: Průměrná délka kroku člověka je cca 59 až 65 centimetrů (např. při procházce). Vystupuje-li člověk do schodů nebo na vyvýšeniny, zkracuje se délka kroku o dvojnásobek výšky stoupání. Výška stupně je přitom zpravidla doporučována jako maximálně 19 centimetrů a hloubka stupnice ne méně než 26 centimetrů.

Věnujte pozornost také výšce zábradlí! Zábradlí musí mít alespoň 90 centimetrů a zábradelní madlo nesmí být umístěno níž než 75 centimetrů. Pokud jsou v domácnosti děti, upusťte od příčných výztuh, aby jim nesloužily jako šplhací tyče.

2. Existují tyto typy schodů

Pro každé umístění v prostoru, pro každé prostředí a každý oblíbený materiál existují různá řešení schodů – nejběžnějšími typy schodů jsou: systémové schody, schody s úsporným vedením, vřetenové schody a schody na půdu.

Typy schodů:

Ať přímé nebo točité, ať s příkrým stoupáním nebo mírně skloněné – systémové schody jsou velmi variabilní a dají se montovat do téměř jakýchkoliv poměrů v místnosti.

Schody s úsporným vedením se používají vždy tam, kde je k dispozici málo místa.

Vřetenové schody jsou zvlášť atraktivními přístupy nahoru. Uprostřed mají centrální, nosný sloup, na kterém jsou zavěšeny stupně.

Schody na půdu jsou sklopné žebříky nebo stavebnicové schody, které umožňují výstup na půdu.

Schody s úsporným vedením jsou vhodné pouze pro obdélníkové stropní otvory. Často se jedná o konstrukce z masivního dřeva, přičemž schodnice a stupně jsou k dostání v různých druzích dřeva. Důležitým znakem schodů s úsporným vedením jsou stupně. Zde se rozlišuje mezi prostorově úspornými stupni (ty se používají vždy, pokud je k dispozici málo místa) nebo plnými stupni (ty se používají v případě, kdy jsou prostorové možnosti velkorysejší).

Praktické: Zkrácením schodnic lze schody s úsporným vedením upravit na správnou výšku podlaží. Zároveň lze zmenšit rozložení.

Systémové schody jsou vhodné pouze pro čtvercové, obdélníkové stropní otvory nebo pro stropní otvory ve tvaru písmene L a imponují moderním vzhledem: Kombinace spodní kovové konstrukce a na ní připevněných dřevěných stupňů (prostorově úsporných nebo masivních) jsou k dostání v mnoha variantách. Protože je schodišťové rameno variabilně stavitelné, lze schody bez problémů přizpůsobit každé situaci.

Pozor: Jako schodišťové rameno se označuje část schodů, která se skládá z nástupnic. Skládá se minimálně ze tří po sobě následující stupňů.

Vřetenové schody jsou vhodné pouze pro kruhové nebo čtvercové stropní otvory a jsou elegantní možností pro výstup do horního podlaží. Schody jsou zhotoveny ze dřeva a kovu, a to jak v kombinaci těchto materiálů, tak i jako schody z čistě masivního dřeva. Vřetenové schody lze podle vlastního uvážení upravit na odpovídající výšku podlaží zkrácením nástupního stupně nebo vkládacími kroužky.

Úhel natočení stupně určuje zatočení schodů. Podle úhlu natočení stupně jsou nástupní a výstupní stupně přesazené nebo leží nad sebou. Při montáži vždy zvažte situaci na staveništi: Optimální montáži překáží okna nebo dveře s otevíráním dovnitř nebo ven, stejně jako radiátory u nástupního schodu. U střešních šikmin věnujte pozornost výšce pro stání nad podestou.

Pokud chcete půdu využívat pouze jako odkládací prostor, pak jsou schody na půdu s úsporným vedením tou správnou volbou. Otevírají se pomocí tyče. Schody se jednoduše vyklopí a později se opět mohou diskrétně zasunout směrem nahoru.

Více informací o montáži schodů na půdu získáte v následujícím Rádci BAUHAUS: Montáž schodů na půdu

Tip

Tepelně izolované schody na půdu v kompletním paketu

Při koupi schodů na půdu dbejte na účinnou tepelnou izolaci.

Tepelně izolované schody na půdu jsou u nás v BAUHAUS k dostání jako kompletní paket v různých rozměrech včetně poklopu otvoru a truhlíku do otvoru, a dále madla a ochranného zábradlí.

Distanční vložky

Schodnice by měly být z důvodu protihlukové izolace přišroubovány ke stěnám v co nejmenším počtu míst. Pokud by to však bylo nutné, určitě použijte distanční prvky a elastické podložky.

Nářadí a materiál

  • Schody na půdu
  • Schody s úsporným vedením
  • Vřetenové schody
  • Systémové schody
  • Schodové zábradlí a zábradelní madla