Montáž vestavných svítidel

Halogenová svítidla nebo LED spotové série se ideálně hodí pro montáž do zavěšených stropních podhledů nebo panelových obkladů a zajišťují příjemné osvětlení podlahy. Pokud jsou spotové série navíc natáčivé, lze cíleně nasvítit jednotlivé objekty v místnosti nebo obrazy na stěnách a významnou měrou tak ovlivnit působení prostoru a atmosféru. Před montáží osvětlení si přesně rozmyslete, jak mají být jednotlivé spotové série rozmístěny. Nejlépe vypadají rovnoměrné vzdálenosti.

V uvedeném příkladu došlo ke kompletní adaptaci sklepa a nové panelové obklady kašírují nevzhledný strop z betonu. V panelovém stropu jsou skrytě položená elektrická vedení halogenových vestavných svítidel. Hliníková tělesa svítidel jsou nerezová a díky k tomu jsou vhodná pro použití ve vlhkých prostorách!


Návod

1. Zhotovení spodní konstrukce panelového stropu

Pomocí označovací šňůry nejdříve určete uspořádání spodní konstrukce a vyznačte jej na betonovém stropě. Vyznačte také příčné linky pro kontralaťování.

Hranoly spodní konstrukce přišroubujte přímo do betonového stropu zatloukacími hmoždinkami. Následující kontralaťování poté připevněte do spodní konstrukce vruty do dřeva.

Pozor: Hranoly zkontrolujte vodováhou. Celé laťování musí být horizontálně vyrovnané a nesmí se dotýkat přilehlých stěn.

2. Montáž panelů

Na stěnu hranolů nyní přibijte panelové spony.

Jakmile budou na stěnu připevněny všechny spony, nasuňte první panel. V případě potřeby musíte trochu vypomoci, dokud prvek nezaklapne (kladivem a dorážecím špalíkem).

3. Instalace vestavných svítidel

Pozor na elektrický proud! Při všech pracích na elektrických provozních prostředcích je prioritou bezpečnost. Kontakt pouze s jednou žílou vedení pod proudem může stačit k tomu, aby byl člověk zasažen elektrickým proudem, který ohrožuje život! Abyste zabránili úrazům elektrickým proudem, za všech okolností dodržujte následující bezpečnostní pravidla.

 • Odpojení od napětí: Než začnete, bezpodmínečně zajistěte, aby byl výstupní proudový obvod bez napětí (příslušný proudový obvod odpojte nebo aktivujte hlavní vypínač).
 • Zabezpečení proti opětnému zapnutí: Zajistěte, aby třetí osoba nedopatřením opět nezapnula proud! Vypnuté pojistky přelepte izolační páskou, aby se zabránilo opětnému zapnutí omylem!
 • Zjišťování stavu bez napětí: Proudový obvod navíc zkontrolujte spolehlivým dvoupólovým měřicím přístrojem (např. Duspol, viz obrázek). Jednopólové zkoušečky napětí, jako fázové zkoušečky (v podobě šroubováku), nejsou spolehlivé!

Během montáže panelového stropu musíte zároveň provést osazení svítidel a kabelový rozvod: Kabelové svazky natáhněte k náležitě vyvrtaným otvorům pro svítidla. Jakmile bude celý panelový strop namontován, můžete bez problémů připojit transformátor. Přívodní vedení jednotlivých spotových sérií jsou s transformátorem propojena pomocí konektorů.

Pozor: Otvory pro svítidla zhotovte pilou děrovkou.

Vedení spotových sérií táhněte k příslušnému otvoru pod obložením stropu a zdola namontujte svítidlo. Za tímto účelem zatlačte pružící prvky dovnitř a svítidlo usaďte do otvoru. Halogenovou žárovku následně nasaďte přímo do adaptéru na vedení a tlačte ji do tělesa, dokud nezaklapne.

Tip

Izolace stropu

Není-li prostor vyhříván, nebo pokud je temperován jen zřídka (např. sklep), měli byste zavěšený stropní podhled s vestavnými svítidly dodatečně izolovat. Za tímto účelem upevněte elastický izolační materiál mezi dřevěné latě spodní konstrukce. Mezi izolační materiál a obložení navíc umístěte parobrzdnou fólii.

Nářadí a materiál

 • Aku šroubovák
 • Vrtačka vč. nástavce na pilu děrovku
 • Elektrický šroubovák
 • Příp. elektrická sešívačka
 • Halogenová osvětlovací sada vč. žárovek, těles svítidel a transformátoru nebo LED svítidla
 • Kladivo
 • Ruční okružní pila vč. vodicí lišty
 • Hranoly (spodní konstrukce a kontralaťování) podle potřeby vč. upevňovacího materiálu (zde: zatloukací hmoždinky a vruty do dřeva)
 • Panely nebo profilovaná prkna podle výběru vč. panelových spon
 • Dorážecí špalík
 • Označovací šňůra
 • Vodováha
 • Skládací metr

Podle okolností daných montáží jsou možnosti upevnění omezeny nebo se musí prověřit individuálně. Pro upevnění základního laťování do betonového stropu použijte alternativně například kovové hmoždinky pro 6mm šrouby.

Galerie

Halogenová svítidla ve stropě pečují o světlo a atmosféru. Na obložení stropu potřebujete dřevěné hranoly, panely nebo profilovaná prkna a vhodné hmoždinky.

Jako nosný rošt nejdříve zhotovte vyrovnanou vnitřní konstrukci ze dřevěných latí, na kterou následně připevníte panely. Spojovací spony mezi panely pevně přidělejte elektrickou sponkovačkou.

Otvory na světla vyřízněte do středu panelů. Použijte k tomu vrtačku s nástavcem pily děrovky a nasaďte ji na lícovou stranu.

Před montáží takto vyříznutých prvků položte k adekvátně vyvrtaným otvorům na svítidlo kabel a transformátor.

Transformátor připojte a pomocí konektorů následně spojte světla s transformátorem.

Při montáži vestavných svítidel zatlačte pružící prvky dovnitř. Na zadní straně panelu se rozevřou a drží tak bodové světlo bezpečně ve stropě.