Manuální a elektronické měřicí nářadí

Precizní a přesná práce jsou alfou i omegou při kutilských činnostech. Musí se určovat délky, šířky a výšky nebo vyrovnání konstrukčních dílů. Protože mnohé dílce, například při výrobě nábytku, se musí pro další zpracování obrobit s přesnými rozměry, obkládačky se musí položit přesně nebo – úplně jednoduše – obrazy musí viset v jedné rovině. Podle daného záměru se používá různé měřicí nářadí: skládací metr, vodováha, úhelníky a posuvná měřidla nebo elektronické měřicí nářadí jako bodové, čárové nebo křížové lasery a zaměřovací přístroje.

Pozor: Pořekadla jako „Prvně měř, potom řež“ nebo „Dvakrát měř, jednou řež“ jsou mezi domácími kutily známá. Raději si je vezměte k srdci, jinak může být veškerá práce zbytečná!


Návod

1. Skládací metry a měřicí pásma


Skládací metr (také dřevěný skládací metr, metr nebo metrové měřítko) a/nebo měřicí pásmo má ve své schránce na nářadí patrně každý domácí kutil. Patří k základnímu vybavení, pokud jde o ověřování a definování délek, šířek a výšek. Co se týče měření délek, jsou měřicí pásma (navinutá v pouzdře) sice napřed, kdo však často měří a používá flexibilní pásmo, po určité délce jej přelomí. I současné zapisování a měření je se svinovacími měřidly poněkud zdlouhavé. Druhá osoba, která pásmo při měření delších úseků přidržuje, je pro správný výsledek nepostradatelná.

Nejběžnější jsou skládací metry ze dřeva nebo plastu. Plastové skládací metry jsou sice trvanlivější než skládací metry ze dřeva, na čem však u metrového měřidla záleží především, jsou klouby: Ty by měly dobře zapadnout. Stabilní klouby navíc zajišťují, aby se kompletně rozložený skládací metr neprověsil – jinak lze měřit ve výšce jen stěží. Dbejte navíc na to, aby hrany na prvním a posledním článku byly rovné a nikoliv zaoblené – přiložení je tak snazší. Existují také skládací metry, které mají na kloubu škálu stupňů – pro rychlé měření úhlů.

2. Vodováhy

Vodováhou se dá měřit kolmost vodorovných a svislých ploch. Srdcem vodováhy je libela – mírně ohnutá plastová trubička vyplněná kapalinou a vzduchovou bublinou: Pokud je vzduchová bublina přesně mezi oběma značkami, je kontrolovaný předmět v horizontální, respektive vertikální poloze. Kvalitativními znaky dobré vodováhy jsou přesně osazené libely, hladké postranní plochy a robustní profil. Řádnou funkci vodováhy zkontrolujete následovně: Postavte váhu na rovný povrch a zapamatujte si polohu libely. Nyní ji otočte horizontálně o 180°. Pokud je libela ve stejné poloze, je vodováha přesná.

Vodováhy jsou k dostání v různých rozměrech. U teleskopických vodováh lze například měřicí plochu prodloužit přesně na požadované použití. Možné je také uchycení vodováhy například v otvorech ve zdi, dveřích nebo oknech. Disponuje-li vodováha dvěma libelami, na krátké i dlouhé straně, lze provádět jak horizontální, tak i vertikální měření. Kromě toho existují speciální vodováhy, například vodováha na šnůře. Touto vodováhou bez problémů změříte i velké vzdálenosti – třeba osazení obrubníků na nájezdu do dvora.

3. Úhlové měrky a posuvná měřidla

Při řemeslných pracích se dřevem, kamenem nebo kovem a ve stavebním řemeslu je důležitým nářadím univerzální úhelník, úhloměr, truhlářský úhelník, kapesní posuvné měřítko, rejsek, stolařský úhelník, zámečnický úhelník a tesařský úhelník. Ať při orýsování, měření úhlů, rýsování zaoblení, sériových výkresech, vyvrtávání suků, měření vnějších rozměrů, měření dutin nebo rovnání – nářadí podpoří precizní práci. Nářadí je nepostradatelné především u klasických spojů dřeva nebo při výrobě nábytku.

4. Laserový měřič vzdálenosti

Velmi snadná obsluha a přesné výsledky stisknutím tlačítka – to poskytují laserové měřící přístroje. Právě při měření větších vzdáleností (obvykle max. do 50 m) a přesnosti měření plus/minus 1,5 milimetru jsou lasery oproti manuálním délkovým měřidlům jasně ve výhodě. Ale nejen to: U přístrojů s paměťovou funkcí je vedle měření délek a výšek možné také zjištění plochy a výpočet objemu.

Pozor: Nemiřte laserovým paprskem na osoby nebo zvířata, a se sami nedívejte do laserového paprsku, ani z větší vzdálenosti.

Manipulace s laserovými měřiči vzdálenosti je jednodušší, než se čeká: Pro měření od stěny ke stěně například přiložte měřidlo zadní hranou na výchozí stěnu a namiřte laserovým paprskem na cílovou plochu. Podle typu přístroje můžete nyní zobrazený výsledek uložit a nechat provést výpočetní operace. S dodatečným rozhraním nebo pomocí bluetooth lze naměřené hodnoty navíc přenést přímo do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

5. Nivelování s laserem

Zavěšování stropů, montáž sádrokartonových příček, pokládka komplexních vzorů dlaždic, instalace schodového zábradlí, zavěšení obrazů do roviny, malování vzoru pruhů na stěny – praktické možnosti použití čárových nebo křížových laserů jsou rozmanité a zkrátí zdlouhavé proměřování a zakreslování referenčních čar. Stisknutím tlačítka přístroje promítnou laserové čáry (horizontální, vertikální nebo obě zároveň) na stěnu, podlahu nebo strop a umožní tak důkladné a bezchybné vyrovnání objektů. Samonivelační lasery se během několika sekund automaticky ustálí – bez zdlouhavého dodatečného nastavování.

6. Další elektronické měřicí přístroje

Vedle laserů existují ještě další elektronické měřicí přístroje, které jsou pro ambiciózní domácí kutily zajímavé. Pokud jde například o vypátrání vodovodních trubek nebo kovových profilů ve zdivu, sádrokartonových příčkách nebo podlahách, tak zvané zaměřovací přístroje (i detektory) najdou různé kovy, vedení pod napětím, stejně jako dřevěné nosné konstrukce. Navrtaná vedení se škodami způsobenými vodou a následné vysoké náklady na opravy tak patří minulosti.

Užitečné jsou i tak zvané vlhkoměry: Stisknutím tlačítka se těmito vlhkoměry dá zjistit například povrchová vlhkost stavebních hmot, dřeva, stěn nebo podlah.

Tip

Třídy přesnosti ES

Manuální délková měřidla jako skládací metr a měřicí pásmo se rozdělují do tříd přesnosti ES. Existují třídy III, II a I – přičemž měřidla s třídou přesnosti ES I měří nejpřesněji. Tyto údaje jsou vždy natištěny na začátku měrné stupnice. Skládací metry ze dřeva nebo plastu mají například třídu přesnosti III. Zde se délka nesmí odchýlit o víc než plus/minus 1,4 milimetru na dvou metrech. U měřicích pásmem nebo skládacích metrů z kovu s označením přesnosti ES II se přípustná odchylka u dvou metrů půlí na plus/minus 0,7 milimetru.

Nářadí a materiál

 • Vlhkoměr
 • Úhloměr
 • Kombinovaný laserový přístroj
 • Křížový čárový laser
 • Laserový měřič vzdálenosti
 • Čárový laser
 • Měřicí pásma
 • Zaměřovací přístroj
 • Bodový laser
 • Zámečnický úhelník
 • Stolařský úhelník
 • Rejsek
 • Kapesní posuvné měřítko
 • Truhlářský úhelník
 • Univerzální úhelník
 • Vodováhy
 • Tesařský úhelník
 • Skládací metry