Lepení celoplošného koberce

Ve větších prostorách je vhodnější, pokud není koberec pouze volně položen, ale abychom se vyhnuli jeho případnému vlnění, je lepší koberec přilepit.

Koberec můžete přilepit buď pomocí disperzních lepidel neobsahujících rozpouštědla celoplošně nebo jej zafixovat pouze na okraji pomocí oboustranné lepicí pásky.


Návod

1. Příprava podkladu

Jako při všech pokládacích pracích, musí být podklad rovný, suchý a nosný, stejně tak nesmí obsahovat praskliny a nečistoty. Ideálními podklady jsou např. všechny pevné, hladké, stabilní, suché užitkové podklady, jako jsou potěr, PVC nebo linoleum. Budete-li chtít později koberec přilepit celoplošně, musíte v každém případě pískující nebo silně savé podklady předem opatřit penetrací.

Další informace naleznete v BAUHAUS tipu od profesionála: Příprava podkladu pro podlahové krytiny

2. Připevnění koberce pomocí lepicí pásky

Celoplošný koberec nejprve rozviňte a nechejte jej jeden den volně ležet, přizpůsobit se tak klimatu místnosti. Poté jej přiřízněte, zatlačte jej bez záhybu do úhlu mezi podlahou a stěnou a přesahy odřízněte pomocí odlamovacího nože.

Podlahovou lepicí pásku nyní přilepte na podklad a pečlivě ji uhlaďte. Následně z pásky stáhněte ochranný papír a celoplošný koberec na ni přitiskněte.

Lepicí pásky existují pro různé rubové povrchy koberců, jakož i pro normální, silná a vysoká zatížení např. na schodech.

Pokud je potřeba pokračovat s dalším pásem koberce, nalepte jej s překrytím prvního ve stejném směru vlasu koberce. Pro dosažení čistého přechodu prořízněte oba pásy, na lepicí pásce přitlačte okraje k sobě a postupně odstraňujte ochranný papír.

Zpravidla je směr vlasu vyznačen šipkou na rubu koberce. Pokud tomu tak není, směr koberce překontrolujte dlaní ruky: Po směru vlasu je koberec pocitově hladký, proti směru vlasu „drhne" při hlazení.

3. Celoplošné přilepení koberce

Celoplošný koberec nejprve rozviňte, přibližně jej přiřízněte a nechejte jej jeden den volně ležet, přizpůsobí se tak klimatu místnosti. Příští den pak koberec opět smotejte až do středu místnosti. Nyní naneste lepidlo na koberce (zubatou špachtlí s ozubením podle pokynů výrobce lepidla) a nechejte jej, podle savosti podkladu, asi 5-15 minut odvětrat.

Při výběru lepidla dbejte na to, aby bylo určeno pro daný rub celoplošného koberce a pro pozdější namáhání povrchu.

Celoplošný koberec nyní položte do ještě vlhkého lůžka z lepidla a pevně jej přitiskněte. Následně smotejte druhou polovinu celoplošného koberce až do středu místnosti a dále postupujte již popsaným způsobem.

Pomocí odlamovacího nože zarovnejte okraje. Přechody mezi místnostmi se stejnou krytinou, např. ve dveřním otvoru, vytvoříte beze švů pomocí shora již popsaného dvojitého řezu.

Přechody mezi místnostmi a u dveří skryjete pomocí lišt. K dispozici jsou buď plastové lišty v barevných odstínech vhodných k celoplošnému koberci nebo kontrastní z kovu. Lišty pečlivě připevněte k podkladu pomocí hmoždinek a šroubů.

Tip

Spotřeba lepicí pásky

Potřebné množství lepicí pásky vypočítáte následovně: Vezměte dvakrát délku místnosti a třikrát šířku místnosti. U větších prostor doporučujeme navíc přilepit jeden nebo více pruhů pásky v podélném a příčném směru.

Symboly na kobercářské pečeti

V prodeji je k dispozici odhadem 3000 různých celoplošných koberců. Jejich užitné vlastnosti jsou určovány pro laiky těžko definovatelnými surovinami a výrobními postupy. Při výběru pomůže kobercářská pečeť Evropského kobercového společenství (Europäische Teppichgemeinschaft e.V. (ETG): Pečeť by měli mít jen ty celoplošné koberce, jejichž komfortnost a odolnost byly testovány německým výzkumným ústavem koberců. Testovány jsou i speciální doplňkové schopnosti: Značku „Celoplošný koberec testován na obsah škodlivých látek" obdrží jen ty druhy, u nichž byl testován obsah škodlivých látek, emisí a zápachu. Celoplošné koberce s touto obrazovou ochrannou známkou neobsahují škodlivé látky jako pentachlorfenol, formaldehyd, zdraví škodlivé pesticidy, butadien nebo vinylchlorid; při jejich výrobě se nepoužívá ani azbest, ani těkavé chlorované fluorovodíky (FCKW).

Až pět symbolů (nacházejí se ve spodní části kobercářské pečeti) poskytuje informaci, k čemu je celoplošný koberec vhodný:

 • Symbol „blesk": Symbol blesku poukazuje na koberec, který je antistatický - nenabíjí se elektrostatickou elektřinou. Tato vlastnost může být důležitá, jestliže v místnosti budete chtít pracovat na PC.
 • Symbol „kolečková židle": Tento druh koberce snáší kolečka kancelářských židlí.
 • Symbol „schody": Celoplošný koberec zachovává tvar na schodech.
 • Symbol „podlahové topení": Koberec může být položen přes podlahové topení.
 • Symbol „vodovodní kohoutek": Celoplošný koberec je vhodný pro vlhké prostory, může být tedy položen v koupelně.

Nářadí a materiál

 • Celoplošný koberec podle potřeby
 • Kobercové pravítko
 • Lepicí podlahová páska, oboustranná podle potřeby
 • Lepidlo na koberce
 • Odlamovací nůž s hákovým nebo lichoběžníkovým ostřím
 • Zubatá špachtle

Galerie

Při připevňování pomocí oboustranné lepicí pásky přitlačte rozvinutý a aklimatizovaný koberec, bez záhybů, do rohu a přesně jej odřízněte zároveň se stěnou.

 

Lepidlo roztahujte pomocí zubaté špachtle a po určité době tuhnutí (řiďte se pokyny výrobce) poté koberec pevně přitiskněte k podlaze.

 

Koberec smotejte zpět a lepicí pásku přitlačte k podkladu. Následně strhněte ochranný papír a koberec silně přitiskněte k podkladu.

 

Dvojitý řez: položte oba pásy tak, že se překrývají jen nepatrně. Na tomto místě spoje nyní ořežte obě vrstvy koberce najednou (pro nanášení použijte kovovou vodící kolejnici). Při odebrání odřezaných okrajových částí, okraje zapadají přesně do sebe, a obě části jsou tak plně slepeny.

 

Má-li být koberec přilepen celoplošně, přiříznutý koberec smotejte a lepidlo na koberce nanášejte po úsecích na podklad.