Kutit bezpečně a ekologicky

Ekologický certifikát „Modrý anděl" (Der blaue Engel) nebo značka kvality RAL a témata jako šetření vodou, ochrana proti hluku nebo vyhovující ochrana zdraví při práci, se nějak týkají každého kutila. Neboť kutilové manipulují se špičatými předměty, ostrými nástroji, nebezpečnými látkami nebo jsou často neškolení pro zacházení s elektrickým nářadím a jen laicky ovládají určité pracovní techniky. Za prvé je nutno znát nejčastější nebezpečí úrazů v dílně, abychom jim takto předcházeli. Za druhé již samotné zacházení s některými nástroji znamená zvýšené nebezpečí, např. při řezání řetězovou pilou. Kromě toho se používání energeticky úsporných a ekologických produktů uplatňuje všude tam, kde existují příslušné alternativy. Aby BAUHAUS umožnil svým zákazníkům přehlednou orientaci, začal používat znak „Pro Planet". Ten označuje výrobky, které jsou ve své skupině zboží vynikající po stránce stálosti.

V mnoha oblastech dělá rozdíl i kvalita. Neboť dlouhá životnost vysoce kvalitních výrobků, ať již materiálů nebo nástrojů, přináší samozřejmě i výhody týkající se trvalosti.


Návod

1. Bezpečnost v dílně a ochrana při práci

Mnoha domácím kutilům je známo téma bezpečnost v dílně. Přesto však dochází k nehodám a právě kutilové jsou často vystavováni nebezpečím úrazu. Ať už je váš projekt jakkoli malý, nechejte si na něj dostatek času. Při nekoncentrované a hektické práci se zvyšuje nebezpečí úrazu. Náročné a dlouho trvající práce by měly být pravidelně přerušovány přestávkami. Dále dbejte na to, aby byly nástroje (např. nože nebo dláta) vždy ostré. K povolování nebo dotahování šroubů či matic používejte vždy vhodné šroubováky, matkové nebo očkové klíče.

Aby se co nejvíce snížilo nebezpečí poranění, noste při práci pohodlný, přiléhavý a uzavřený pracovní oděv. U mnoha prací, např. řezání, vrtání nebo moření, se navíc doporučují pracovní rukavice a ochranné brýle. Při vrtání navíc používejte respirátor, který zakrývá ústa a nos, neboť nejjemnější částečky dřevěného nebo kamenného prachu se uhnízdí v plících a mohou vyvolat rakovinu. Podle účelu použití používejte buď jednorázové respirátory (k dostání ve třech třídách ochrany), nebo si rovnou kupte dobrou ochrannou dýchací masku, kterou budete moci používat opakovaně a která poskytuje optimální ochranu před veškerým jemných prachem a parami. Pamatujte, během nátěrových prací a po jejich ukončení dobře větrejte.

Při manipulaci se svářecími přístroji musíte věnovat ochraně při práci zvláštní pozornost. Svářecí kukla s průzorem z ochranného skla (stupeň ochrany DIN 9) chrání mimo jiné před žárem, odletujícími jiskrami, UV zářením a jasným elektrickým obloukem. Osvědčily se i kožené zástěry, které navíc chrání tělo.

Další informace naleznete v BAUHAUS tipu od profesionála: Základní vědomosti o svařování.

Moderní motorové pily jsou opatřeny různými bezpečnostními zařízeními ke snížení rizika nehody (např. řetězová brzda, záchytný čep řetězu, ochrana ruky atd.). Pro vlastní bezpečnost kromě toho bezpodmínečně noste ochranný oděv sestávající z kalhot s ochranou proti proříznutí, ochrannou helmu s průhledným štítem a chrániče sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv, jakož i pevné a přiléhavé svrchní oblečení.

Pro příležitostné uživatele se jako ochrana nohou hodí i převlečné kalhoty nebo návleky na nohy. Jsou poměrně vhodné a mají speciální vatování s dlouhými ochrannými vlákny. Dojde-li k proříznutí materiálu motorovou pilou, vlákna uvíznou v zubech pily, jsou zavlečena do jejího pohonu a okamžitě tak zablokují řetěz.

Další informace naleznete v BAUHAUS tipu od profesionála:

2. Ekologické domácí kutilství

Při koupi potřeb pro kutění dbejte na ekologické certifikáty, např. na „Modrého anděla". Tento symbol u výrobku je přidělován znaleckou porotou z oblastí hospodářství, vědy a spotřebitelských svazů a znamená, že vše, co je nositelem certifikátu „Modrý anděl" zatěžuje životní prostředí méně než srovnatelné produkty. Neznamená to, že toto zboží neobsahuje škodlivé látky, nýbrž jen jejich menší množství než je tomu tak u jiného zboží.

Značky jakosti RAL, které jsou propůjčovány Německým institutem pro zabezpečování kvality, označují výrobky a služby, které jsou vyráběny, příp. nabízeny podle vysokých přesně stanovených kritérií jakosti. RAL stanoví pro každou skupinu výrobků požadavky na danou značku jakosti. Kritéria jakosti specifická pro výrobky a služby zahrnují všechny aspekty, které jsou pro jejich užívání důležité a smysluplné. V současné době existuje přes 160 značek jakosti označujících mnoho tisíc výrobků, např. značka jakosti RAL pro impregnační látky na dřevo nebo rostlinné substráty.

Kromě toho existuje ještě mnoho pečetí označujících trvalé produkty, např. speciálně v oblasti barev nebo dřeva.


I hluk znamená zátěž pro životní prostředí. A příliš mnoho hluku může také škodit zdraví! Při nákupu nebo půjčování elektrických zařízení a strojů dbejte na hlukovou zátěž. Při práci kromě toho používejte prostředky pro ochranu sluchu (zátky do uší nebo chrániče sluchu) a pamatujte na své sousedy, vyhnete se tak mrzutostem.

Snažte se pracovat beze zbytků a vždy kupujte jen tolik materiálu, kolik ho skutečně potřebujete. Pokud přesto něco zbude, pak zbytky neodhazujte jednoduše do odpadu. Obzvláště laky a barvy byste měli nechat vyschnout venku a mimo dosah dětí a poté je dát do zvláštního odpadu.

Stříkance od barvy na kůži byste neměli odstraňovat pomocí ředidel nebo čisticích prostředků na štětce. Tyto látky jsou jedovaté a snadno pronikají do kůže. Na silná znečištění je lepší použít speciální pasty na mytí rukou.

Při plánování nové koupelny myslete na to, že čistá pitná voda není k dispozici neomezeně. Šetřit vodou začněte již při koupi splachovací WC nádržky, některé modely ušetří až 50 % vody. I pomocí perlátorů pro vodovodní kohoutky v kuchyni a koupelně, jakož i pro sprchové hlavice můžete snížit množství protékající vody. Jakmile jsou zaneseny vodním kamenem, musí být tak jako tak vyměněny. Další tipy se dozvíte v BAUHAUS tipu od profesionála:

Tip

Ekologické obaly brání vzniku odpadu
Ekologické obaly obsahují až o 80 % menší množství plastických hmot než jiné obaly a jejich jednotlivé komponenty lze recyklovat: Polyetylénová fólie patří do žlutého kontejneru nebo do sběrného místa druhotných surovin a kartón do kontejneru na papír.

Při lakování a natírání zakryjte podlahu novinovým papírem nebo speciální fólií z recyklovatelného materiálu.

Recyklace elektrických zařízení
Vysloužilé (síťové nebo akumulátorové) elektropřístroje s recyklačním symbolem můžete zaslat zpět výrobci nebo je odevzdat u prodejce označeného tímto symbolem. Stará zařízení se tak separují do svých příslušných skupin materiálů. Opětovně nepoužitelné odpady (oleje a tuky) se dopraví do zvláštního odpadu.

Obrázková galerie: Kutit bezpečně a ekologicky

Ochranné brýle
Ochranné brýle mají smysl při některých domácích pracech. Efektivně chrání oči před odlétajícími jiskrami, dřevěnými a kovovými pilinami.

Ochranný oděv
Kdo chce pracovat s motorovou pilou, měl by disponovat "řidičským průkazem" na motorovou pilu, a především nosit odpovídající ochranný oděv.

Fair Stone
Fair Stone je mezinárodní sociální a environmentální standard týkající se přírodního kamene, např. dlažebních kamenů, obrubníků nebo desek. Dovozci Fair Stone přírodního kamene tento standard prosazují ve svých dodavatelských řetězcích a dohlížejí na rámcové podmínky při těžbě a dalším zpracování přírodního kamene.

PEFC
Mezinárodní systém certifikace lesů PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes) je celosvětově největší nezávislá organizace pro zabezpečení a zlepšování trvalého zalesňování při zaručení ekologických, sociálních a ekonomických standardů. Alternativním systémem certifikace je Forest Stewardship Council (FSC).