Jak vybírat správné domovní dveře

Domovní dveře se musí hodit – k domu, k obyvatelům, do okolního prostředí! Stejně důležité jako trvale krásný vzhled a snadno udržovatelný povrch je to, aby bezpečně a stabilně chránily před nevítanými „hosty“ a před mocí přírody. Již před koupí by se však mělo dobře promyslet a naplánovat také bezbariérové užívání až do vysokého stáří. Nabídka speciálního vybavení a příslušenství rozšiřuje možnost individuálního ztvárnění domovních dveří: Integrované poštovní schránky nebo domovní čísla jako aplikace z ušlechtilé oceli působí na dveřích ušlechtile a jejich připevňování na zeď domu je tedy zbytečné.


Návod

1. Podle čeho poznáte dobré domovní dveře

Dobré domovní dveře musí odolávat větru, vlhku, horku a chladu, a především musí být natolik bezpečné, aby nevítaní hosté zůstali venku. Podle těchto deseti detailů můžete rozpoznat, zda domovní dveře splňují všechny požadavky, co se týče bezpečnosti, odolnosti a dlouhé životnosti.

10 detailů dobrých domovních dveří

Dveřní křídlo (plast, hliník) vyplněné pěnou nebo masivní dřevěné jádro – čím tlustší masivní dveřní křídlo, tím lepší tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti.

Skleněné prvky v domovních dveřích by měly mít tepelně izolační zasklení, které většinou odpovídá třídě zabezpečení proti vloupání „RC 2“ (dříve „WK 2“).

Tak zvané trezorové čepy na straně pantů dveřního křídla doplňkově zajišťují dveře proti otevřením násilím.

Nejlepší ochranu poskytuje cylindrická vložka s integrovanou ochranou proti vyvrtání a parabolicky vrtaným klíčem. I elektronicky zamykatelné vložky poskytují dobrou ochranu proti vloupání. Taková vložka by navíc měla mít „nouzovou a prioritní funkci“. Otevřít tak lze i v případě klíče zastrčeného z druhé strany.

Alespoň dva dodatečné vysouvací háky nebo zástrčky na straně rozvory dveřního křídla zajistí dveře proti vypáčení.

Odborný termín pro dveřní zárubeň domovních dveří (u interiérových dveří = zárubeň). Rám domovních dveří musí být stejně dobře izolován jako dveřní křídlo a musí být natolik pevně ukotven ve zdivu, aby byl chráněn proti vypáčení.

Bezpečnostní kování, které kompletně lemuje válcovou vložku zámku, zabraňuje tomu, aby se dalo manipulovat se zámkem.

Pro zabránění tepelnému mostu musí být vnitřní a vnější úchyt vzájemně odděleny (termické oddělení).

Prahem dveří se dnes většinou označuje podlahová lišta, protože je konstrukční součástí osazovacího rámu. Měla by být pokud možno plochá a tepelně oddělená, aby se nestala pastí, o kterou se zakopává, ani tepelným mostem.

Vedle plastového těsnění ve dveřní drážce mají domovní dveře ideálně na spodním okraji spouštěcí těsnění, které spolehlivě zabrání přístupu větru a nečasu.

2. Tři nejlepší materiály na domovní dveře

Plastové domovní dveře jsou levné, trvanlivé, a přitom se snadno udržují a mají dobré izolační vlastnosti. Dbejte však na to, aby domovní dveře z plastu měly ocelové jádro, aby se nemohly deformovat. Plastové dveře však poskytují pouze relativně nízkou ochranu proti hluku.

Hliníkové domovní dveře se díky trvalému práškovému nástřiku snadno udržují a nikdy se nemusí přetírat. Navíc jsou velmi stabilní – to nabízí vysoký standard bezpečnosti. Aby hliníkové domovní dveře mimo to tepelně izolovaly, musí mít izolační jádro, které se většinou skládá z vysoce izolační polyuretanové tuhé pěny.

Dřevěné domovní dveře nabízí od přírody nejlepší tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Aby dřevo odolávalo povětrnostním podmínkám a ultrafialovým paprskům slunce, vyžaduje povrchovou ochranu – nejlépe lazuru. Dřevěné dveře proto potřebují trochu péče, a tu a tam obnovovací nátěr.

3. Bezpečné, izolační a bezbariérové: důležité vlastnosti domovních dveří

Aby se dostálo všem požadavkům, je zapotřebí určitých kvalitativních kritérií. Směrnici k tomu poskytuje norma DIN EN 14351-1, která stanovuje standardní vlastnosti vnějších dveří. Jde to však ještě lépe: Pro zvýšenou bezpečnost jsou doporučovány dveře bezpečnostní třídy RC 2 nebo RC 3. Odolávají pokusům o vloupání s použitím ručního nářadí na základě přídavných blokovacích mechanizmů nebo nedobytného zasklení po dobu tří, respektive pěti minut – příliš dlouho pro většinu zlodějů. Pro bezpečné ukotvení dveří do zdi musí být vždy provedena odborná montáž. Přídavná vychylovací závora na straně zámku dveří a zajišťovací čep na straně pantů (pant = závěs) dveří téměř znemožňují prolomení.

Další informace na téma bezpečnosti získáte v Rádci BAUHAUS: Ochrana proti vloupání.

 

Při výběru válcové vložky zámku raději nešetřete! Kupte si válcovou vložku zámku s parabolicky vrtaným klíčem a certifikátem ke klíči. V takovém případě lze klíče kopírovat pouze s patřičným průkazem. Navíc jsou velké rozdíly v technice zamykání vložek zámků. Zjednodušené základní pravidlo: Čím dražší cylindrická vložka, tím náročněji konstruovaná a bezpečnější. Aby nešlo vložku zámku vylomit, mizí s lícem v bezpečnostním dveřním kování nebo za krytem vložky zámku s výřezem. Otvírá se pak klíčem, nebo zcela moderně, elektronicky kombinací čísel nebo otiskem vlastního prstu.

Pozor: Kdo má ve dveřích skleněné výplně, měl by zde volit tabule z lepeného bezpečnostního skla (VSG). „VSG“ se skládá ze dvou tabulí skla, které jsou spojeny fólií zabraňující proražení.

 
 

Domovní dveře by samozřejmě měly zajistit, aby špatné počasí, horko, chlad a hluk zůstaly venku. Tepelná izolace musí být vypočítaná tak, aby dveře odpovídaly minimálně aktuálnímu Nařízení o úsporách energií (EnEV). Toho dosahují domovní dveře už se součinitelem tepelné propustnosti (hodnota U) 1,8 W/(m2K). Mnohé vnější dveře jsou však v tomto bodě dnes již výrazně lepší a nabízí hodnotu součinitele tepelné propustnosti 1,0 W/(m2K). Pro efektivní ochranu před hlukem platí: čím silnější masivní dveřní křídlo, tím lepší zvuková izolace. Zde mají jasný primát silné dřevěné domovní dveře, klidný, útulný domov však zajistí i hliníkové, a dokonce i plastové domovní dveře s polyuretanovým pěnovým jádrem.

Kdo chce svůj dům stavět nebo přestavovat bez bariér, potřebuje domovní dveře, které mají světlou průchodnou šířku minimálně 900 milimetrů. Aby se nestaly pastí, o kterou se zakopává, může být podlahová lišta vysoká nanejvýš 20 milimetrů. Na koupi si naplánujte čas, neboť takové dveře se zpravidla musí objednávat.

Tip

Objednání prvku domovních dveří

Pro objednání prvku domovních dveří je vždy nutné uvést rozměr rámu (šířku a výšku).

  • Šířka: od vnějšího okraje osazovacího rámu vlevo po vnější okraj osazovacího rámu vpravo
  • Výška: od spodního okraje podlahového prahu po horní okraj osazovacího rámu

Pozor: Pro odbornou montáž dveří musí být výřez ve zdi pro prvek dveří větší  (tzv. montážní vůle = min. 10 mm), protože mezi zdivo a osazovací rám musí být umístěna izolace.  Navíc tak lze vyrovnat nerovnosti v otvoru ve zdi.

Otevírání nalevo nebo napravo?

Věnujte pozornost tomu, jakým směrem se mají vaše dveře otevírat. Rozlišuje se mezi dveřmi otevíranými nalevo nebo napravo, respektive mezi levými a pravými dveřmi podle DIN. To znamená, že panty (závěsy domovních dveří) jsou namontovány nalevo nebo napravo, pokud stojíme na straně dveří, na kterou se otevírá a na které jsou vidět panty.

Nářadí a materiál

  • Domovní dveře ze dřeva, plastu nebo hliníku
  • Domovní kování