Ať už se staráte o malý dvorek nebo rozlehlou zahradu, robotické sekačky vám sekání trávy výrazně usnadní. Robotická sekačka Landroid od značky Worx se o vše postará a vy si můžete užívat pohledu na dokonale posekaný golfový trávník. Jediné, co je zapotřebí provést, je instalace robotické sekačky a jejího příslušenství. S naším návodem to hravě zvládnete svépomocí.

Instalace robotické sekačky krok za krokem

Celý proces instalace a automatizace sekání trávy zabere méně času, než byste čekali, a sekačka bude v několika málo krocích připravená ke spuštění. Instalaci jsme rozdělili do tří fází, které si krok po kroku projdeme.

1. Umístění a montáž dobíjecí stanice

Dobíjecí stanice robotické sekačky Worx Landroid slouží nejen k dobíjení, ale také dokování v mezičase sekání trávníku. Funguje tak i jako jakési „parkoviště“, kam se sekačka automaticky vrací po dokončení práce. Můžete ji umístit na trávník i mimo sekaný povrch, třeba na chodník. Místo, kde bude stanice trvale umístěná, musí být ve stejné výšce se sekanou plochou. A jak vypadá montáž nabíjecí základny robotické sekačky Landroid?

1. Zajistěte prostor

Příjezd a výjezd z dobíjecí stanice by neměl být blokovaný překážkami, schody ani obrubníky. Přímá dráha by měla být alespoň 80 cm na příjezdové straně. Na výjezdové straně poté cca 30 cm, viz. schéma níže.

2. Zvolte umístění

Dbejte na pečlivé umístění stanice. Připojení do dokovací stanice zajišťují kontaktní piny na sekačce i stanici. Aby došlo k optimálnímu dobíjení, je zapotřebí, aby do sebe tyto piny přesně zapadly. Nerovnosti povrchu by mohly propojení ztěžovat.

3. Upevněte nabíjecí základnu

Pokud jste si jistí umístěním základny, připevněte ji k zemi v bodech, které jsou zaznačené na schématu níže. Montáž proveďte šrouby, jež jsou součástí balení. Pečlivě utáhněte pomocí imbusového klíče.

4. Zamezte styku s vlhkostí

Poblíž dokovací stanice a přípojky do elektrické sítě by se neměly vyskytovat zavlažovací systémy, rozprašovače apod. Celkově zamezte styku s vlhkostí. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu zařízení.

2. Instalace vodicího kabelu a zapojení robotické sekačky

Vodicí kabel, nebo také tzv. hraniční drát, vymezuje prostor sečení. Kabel robotické sekačce signalizuje, kudy jezdit, a instaluje se proto přímo k zemi. Při běžné procházce jej však ani nepostřehnete. Vodicí kabel lze i zahrabat. Nicméně pozdější manipulace a uspořádání je složitější. Drát nesmí být více než pár centimetrů pod zemí, aby zůstal zajištěný dobrý signál.

Zásady instalace hraničního drátu:

Drát musí být umístěný v určité vzdálenosti od okraje trávníku. Tato vzdálenost je proměnlivá a instalace drátu se řídí následujícími situacemi:

  • Na okraji trávníku je schod – drát umístěte 26 cm od okraje.
  • Na okraji trávníku je cesta ve stejné výšce sečené plochy – drát umístěte 10 cm od okraje.
  • Na okraji trávníku je štěrk – drát umístěte 26 cm od okraje.

1. Připojte hraniční drát k nabíjecí základně

Odstraňte izolační bužírku z konce drátu, viz první obrázek. Poté otevřete plastová dvířka na dobíjecí stanici a odhalený konec drátu opatrně vložte mezi červené svorky vlevo a protáhněte stanicí dle druhého obrázku. 

 

2. Položte drát kolem trávníku

V dalším kroku nastavte vzdálenost vodicího kabelu od okraje trávníku a případných obrubníků. Viz zásady instalace hraničního drátu výše v textu a níže přiložené schéma.

3. Upevněte vodicí kabel k zemi

Máte-li vodicí kabel na trávníku položený, upevněte jej k zemi pomocí kolíků. Ty rozmístěte cca 80 cm od sebe a pečlivě připevněte tak, aby se drát dotýkal země.

4. Uzavřete okruh hraničního drátu

Po instalaci vodicího kabelu po obvodu sečené plochy trávníku se s ním vrátíte zpět k napájecí stanici. Kabel protáhněte základnou až ke svorce označené „IN“. Přebytečný kabel odstřihněte. Z konce kabelu opět odstraňte izolační bužírku a vložte do černé svorky vpravo, dle modelu sekačky na schématu.

5. Připojte stanici do elektrické sítě

Dobíjecí stanice musí mít stálé připojení k elektrické síti se střídavým napětím. Ideálně v dosahu do 10 m, na suchém a zastíněném místě. Připojte stanici do elektřiny a vyčkejte na rozsvícení LED kontrolky signalizující správnost zapojení.

6. Vložte robotickou sekačku do dobíjecí stanice

Otevřete kryt akumulátoru v zadní části sekačky a vložte baterii, viz schéma. Sekačku umístěte do nabíječky tak, aby k sobě kontaktní piny přesně sedly. Během nabíjení bude LED kontrolka červeně svítit. Sekačku nechte před prvním použitím plně nabít.

3. Jak definovat zakázané zóny a překážky?

Díky vodicímu drátu lze jednoduše vymezit plochy, kde sekačka jezdit má, a kde naopak nikoliv. Alternativou u nových modelů robotické sekačky Landroid je využití doplňku Off-Limits zařízení. Díky tomu lze nastavit jakýsi „virtuální plot“ okolo konkrétních oblastí v zahradě. Výhodou rozhraní je bezdrátovost. Kromě toho snímač nárazu robotické sekačky Landroid dokáže také detekovat překážky v cestě.

UPOZORNĚNÍ: Výše popsaný postup obsahuje obecné pokyny a návod k instalaci robotické sekačky Landroid. Instalace se však může mírně lišit v závislosti na konkrétním modelu.

{"vsf-products-list":{"title":"Vyb\u00edrejte z nab\u00eddky robotick\u00fdch seka\u010dek","products":["29227929","28237828","28121639"]}}

{"vsf-page-link":{"page-id":492}}
{"vsf-page-link":{"page-id":546}}