Dodatečná tepelná izolace stropu místnosti

Teplo stoupá vždy vzhůru a uniká téměř bez zábrany tam, kde se stropy nachází pod nevytápěnými nebo jen zřídka vytápěnými místnostmi nebo přímo pod plochou a nedostatečně izolovanou střechou. Pomocí může být tepelně izolovaný zavěšený strop, který představuje tepelnou oddělovací vrstvu.


Návod

1. Upevnění zavěšené konstrukce

Pro tepelně izolující strop si nejprve vytvoříme nosnou konstrukci z dřevěných latěk: Laťky upevněte hmoždinkami stranově ke stěně. Pokud stěna není rovná, podložte laťku vyrovnávacími destičkami. Všechny ostatní dřevěné dílce/hranoly ukotvěte kovovými hmoždinkami (průměr šroubu 6 mm) ke stropu.

Vzdálenost mezi jednotlivými latěmi by měla být rovna polovině šířky pozdějšího obložení (např. sádrokartonovými deskami).

2. Izolační brzda a parozábrana

Odlamovacím nožem nařežte s menším přesahem materiál a sevřete jej mezi latě.

Pokud tepelně izolujeme strop pod nevytápěným prostorem, je nutné použít parobrzdu (parozábranu). Jinak se časem v izolačním materiálu nahromadí vlhkost a materiál přestane tepelně izolovat. K latím, na již usazenou tepelnou izolaci, upevněte sponkovačkou speciální parobrzdnou fólii.

Následně přelepte překrývající se pásy parobrzdné fólie izolační lepicí páskou – i v místě napojení na stěnu.

3. Obložení stropu

Nakonec obložte izolovaný strop například sádrokartonovými deskami. Ty jsou cenově poměrně příznivé a dají se také snadno zpracovávat.

4. Tepelná a zvuková izolace v jednom kroku

Pokud vás obtěžuje hluk „shora“, pomůže tzv. zavěšený strop. Další výhodou, zejména u vysokých stropů ve starých budovách, jsou klesající náklady na vytápění v zimě, neboť je třeba vyhřívat menší prostor.

V tomto případě přišroubujte vnitřní nosnou konstrukci ze dřeva ne přímo ke stropu, nýbrž k přestavitelným závěsným prvkům z kovu (na obrázku: závěsné prvky „nonius“), které také upevníte hmoždinkami ke stropu. Tyto závěsné prvky zajistí rovnoměrný odstup od stropu a vytvoří potřebný dutý prostor (minimálně 40 mm).

Latě přišroubujte k závěsným prvkům z levé i pravé strany a k latím pak po jednotlivých úsecích připevněte opláštění stropu (např. sádrokartonové desky). Dutý prostor mezi stropem a opláštěním vyplňte tepelně izolačním materiálem.

Tip

Zavěšené stropy

Zavěšený strop představuje účinnou ochranu proti tepelným ztrátám a hluku. Je třeba, aby konstrukce zavěšeného stropu byla po celém obvodu oddělena od stěn, čehož se dosáhne vložením izolačních pásků pod latě směrem ke stěně (při použití pružinových třmenových závěsných prvků také směrem ke stropu). Tímto způsobem dojde k přerušení zvukově technické vazby mezi jinak tuhým spojením.

Nářadí a materiál

 • Akumulátorový šroubovák
 • Dřevěné latě jako zavěšená nosná konstrukce - v potřebném množství
 • Izolační lepicí páska
 • Kovové hmoždinky (6 mm)
 • Odlamovací nůž
 • Opláštění stropu, např. sádrokartonové desky - v potřebném množství 
 • Parobrzdná fólie - v potřebném množství
 • Sponkovač
 • Tepelněizolační materiál - v potřebném množství
 • Vrtačka
 • Vyrovnávací (distanční) destičky - v potřebném množství
 • Závěsné prvky z kovu (např. typu "nonius") - v potřebném množství
 • Žebřík

Galerie

Zaizolovaný strop snižuje tepelné ztráty. Zavěšená izolace stropu zajišťuje navíc i zvukovou izolaci.

 

Spodní konstrukce bude držet pozdější tepelnou izolaci stropu. Pomocí hmoždinek uchyťte dřevěné latě na strop, případně je upevněte pomocí bočních lišt na zeď.

Izolační desky přiřízněte na požadovaný rozměr a upevněte mezi laťování.

 

Následně k latím upevněte sponkovačkou speciální parobrzdnou fólii a překrývající se pásy fólie přelepte izolační lepicí páskou.

Nyní připevněte izolační podhledové desky na strop. Při tomto kroku můžete také naplánovat umístění vestavných halogenových nebo LED spotů do stropu.

 

Abyste zároveň dosáhli určité zvukové izolace, musí být strop zavěšen. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je použít nastavitelné kovové závěsy, které přišroubujete na jednotlivé dřevěné trámy a na ně pak připevníte stropní desky. Vytvořenou dutinu vyplníte izolačním materiálem.