Dobudování podkroví

Místo pod střechou je příliš cenné na to, aby zůstalo nevyužité, nebo se zastavělo nepotřebnými věcmi. S dobrou přípravou se tento volný prostor dá téměř bez nepořádku a dlouhých dob schnutí zbudovat na nejkrásnější místnost v domě. Zjistěte, kterým detailům musíte věnovat pozornost.


Návod

1. Příprava na dobudování podkroví

Strmé střechy lze obecně lépe dobudovat než střechy s plochým sklonem – v každém případě se doporučuje, aby sklon střechy byl větší než 30 stupňů. Není důležité, zda je vazba krovu založena jako krokvový, vaznicový nebo hambalkový krov. Rozhodující je, aby byla dána dostatečná podlahová plocha a výška (minimální výška místnosti v podkroví = 2,30 m). Přesnou specifikaci najdete v aktuálním znění stavebního zákona. Pak už rozšíření obytné plochy jako kompletního bytu s koupelnou, kuchyní, ložnicí a obývacím pokojem nebo jako pracovny či místnosti pro pěstování zálib v zásadě nic nestojí v cestě.

Dalším krokem k dobudování podkroví je dotaz na stavební úřad, zda je půdní vestavba vůbec možná. Pokud dostanete zelenou, následuje důkladná kontrola střešní krytiny: Musí být naprosto neporušená a vodotěsná. Jinak by izolace rychle vsákla vodu jako houba a už by neizolovala. A ještě hůř: Důsledkem by byla plíseň a škody způsobené vlhkostí. Dříve než lze budovat podkroví, se často musí opravit zejména střešní krytina na staré zástavbě. Moderní střechy mají mezi krokvemi a střešní krytinou podkrokevní pás, který vodu spolehlivě zadrží.

Pozor: Projekt zadejte nejlépe architektovi. Provede zjištění stavu s přihlédnutím ke statice, tepelné a požární ochraně. Při přípravách dostavby se mimo to poraďte s odbornými řemeslníky. Prověří například možnosti napojení na stávající přívod vody a kanalizaci nebo rozšíření topného systému.

2. Plánování oken při dobudování podkroví

Podle podlahové plochy nového podkroví musíte naplánovat dostatečnou plochu oken. Většinou je to 1/8 podlahové plochy netto. Pro konkrétní informace se obraťte na příslušný stavební úřad. Ideální je zabudování plochých střešních oken do stávajícího krovu. Zde je důležité pracovat velmi přesně, protože zejména napojení na izolaci střechy musí být celistvé. V místě, kde je vzdálenost krokví příliš malá, může profesionál podvléknout tak zvaný „přechod“, který krokev přemostí a umožní tak udělat větší okenní otvor.

Více informací o montáži střešních oken získáte v následujícím Rádci BAUHAUS:

3. Izolace střechy

Po osazení oken následuje izolace přilnavým rounem mezi krokvemi – tak zvaná mezikrokevní izolace. Pokud nejsou krokve dostatečně hluboké, pak se pod krokev montuje příčně procházející přídavná izolační vrstva (podkrokevní izolace). Tím se dosáhne potřebné tloušťky izolačního materiálu beze změn na krovu, a navíc se ještě uzavřou tepelné mosty v oblasti krokví.

Více informací o izolačních materiálech a mezikrokevní izolaci získáte v následujících Rádcích BAUHAUS:

Mohlo by vás zajímat: Izolace střechy z vnitřní strany
Mohlo by vás zajímat: Izolační materiály pro dům, fasádu a střechu

Pozor: U novostavby platí přísnější hodnoty součinitele prostupu tepla U.

4. Obkládání střešních šikmin

Dříve než začnete provádět finální úpravu stěn (např. nátěr, tapety, vrchní omítku), musíte obložit střešní šikminy a špalety oken.

Více informací o obkládání střešních šikmin získáte v následujícím Rádci BAUHAUS:

Mohlo by vás zajímat: Obkládání střešních šikmin

5. Nová podlaha

Pokud stávající podlahu tvoří stará křivá prkna nebo hrubý beton, před postavením stěn se vyplatí pokládka suchého potěru. Za tímto účelem rozmístěte suchý násyp (v případě prken nutně podložte fólii) a stáhněte jej do roviny. Na tento násyp pak přijdou potěrové prvky, které navzájem sešroubujte a slepte.

Více informací o suchých násypech získáte v následujícím Rádci BAUHAUS:

Pozor: Násyp zcela mimochodem působí také jako izolace proti kročejovému hluku.

6. Rozdělení prostoru

Nakonec nastává vlastní rozdělení podkroví. Za tímto účelem přišroubujte na vnitřní konstrukci z kovových profilů nebo dřevěných latí oplášťování ze sádrových desek. Kovové profily mají neporazitelnou výhodu: Jsou absolutně rovné a „pracují“ mnohem méně než vnitřní konstrukce ze dřeva, což zabraňuje trhlinám vzniklým pnutím.

K oplášťování použijte buď sádrokarton nebo sádrovláknité desky – oba materiály jsou pro dobudování podkroví ideální. Sádrokarton se skládá ze sádrového jádra, které je vyztuženo kartonovým pláštěm. Tyto desky jsou lehké a styky desek se dají díky zaobleným nebo zkoseným hranám snadno zatmelit. To je u sádrovláknitých desek s rovnými okraji, které jsou vyztuženy zapracovanými papírovými vlákny, poněkud časově náročnější. Tyto těžké desky však unesou větší zatížení a lépe tlumí zvuk.

Více informací o stavbě stěn suchou metodou získáte v následujících Rádcích BAUHAUS:

Tip

Vazba krovu

Kdykoliv se pracuje na nosné konstrukci vazby krovu, nezbytné jsou vysoce kvalitní a stabilní spojovací články dřeva v úhlu 90 stupňů. Síly, které působí na střechu, jsou velmi rozmanité: Zatížení větrem, sněhem a námrazou působí zvenčí. Musí se však zakalkulovat také zatížení stropů a podlah v interiéru, které se užíváním změní. Ostatně: Ne každý trám musí zmizet za postavenou suchou stěnou. Neobložené trámoví má svůj velký půvab a dává prostoru rustikální charakter.

Nářadí a materiál

  • Aku šroubovák s omezovačem hloubky
  • Vrtačka
  • Nůžky na plech nebo jednoruční úhlová bruska
  • Odlamovací nůž
  • Hladicí lžíce se zaoblenými hranami („benátská lžíce“)
  • Papír a tužka
  • Brusná mřížka s držadlem
  • Vodováhy (40 nebo 60 cm a 120 cm, jedna z nich s magnety pro uchycení)
  • Skládací metr a/nebo měřicí pásmo

Další materiál a nářadí pro dobudování podkroví najdete v příslušných Rádcích BAUHAUS.