Koně se jako pomocníci při přibližování a odvozu dříví v lesích využívají už odpradávna. Přestože jsou v současné době ve velké míře nahrazováni technikou, v některých těžko přístupných lokalitách jsou stále nenahraditelní. Prozradíme vám, jaké jsou výhody koňské práce v lese a jak soustřeďování dříví koňmi probíhá.

Práce v lese není pro každého koně

Koně pracují v lese Koně pracují v lese

Těžkou práci v lese zvládnou jen vybraná plemena koní.

Pro práci v lese se obzvláště hodí chladnokrevní koně, kteří jsou velmi silní a odolní. Jejich úloha v lesním hospodářství je takřka nezastupitelná – stahují pokácené stromy z houští a hustého porostu na přístupnější sběrná místa, která se obvykle nacházejí na zpevněné lesní cestě. V náročnějším terénu nebo hustém porostu totiž ani ta nejmodernější technika nedokáže nahradit koňskou sílu.

Chladnokrevníci jsou robustní, inteligentní a spolehliví koně s klidnou povahou. Na krátké vzdálenosti jsou schopni utáhnout jedenapůlnásobek své tělesné váhy. Pracují bez ohledu na počasí – ve větru, sněhu i ledu a nevadí jim ani déšť a mokro.

K typickým plemenům u nás využívaným pro práci v lese patří norický kůň, českomoravský belgický kůň a slezský norický kůň.

Skutečná koňská síla místo stroje

Harvestor při práci v lese Harvestor při práci v lese

Stroje zastanou těžkou práci v lese.

Koně se v lesích uplatní všude tam, kam se nedostanou stroje, nebo tam, kde by těžká technika poničila porost. Do 60. let 20. století se koně v lesích využívali běžně. Poté se však ve větší míře začala prosazovat moderní lesní technika jako například harvestory a další specializované stroje. S jejich pomocí lze stromy v krátké době porazit, zbavit větví, pořezat a dopravit na sběrné místo. Stroje však vyžadují dostatek prostoru. Při použití strojní techniky je tak výsledkem až čtvrtinová ztráta lesní produktivní plochy. Těžké stroje také zhutní půdu, do které se pak hůře vsakuje voda, následně dochází k narušení kořenového systému a usychání rostlin.

Ještě donedávna byla koňská práce považována za zastaralou, neúčinnou a pomalou. Nyní je tento pohled opět přehodnocován. Důležitou roli hrají ekologické faktory – koně stačí krmit ovsem a senem, na naftu nejezdí. Koně jsou také lehčí, takže nepoškozují půdu, což se pozitivně odráží na celém lesním ekosystému. Navíc jsou obratní a dokážou se snadno vyhnout překážkám. Neschůdný terén v prudkých svazích tak není nic, před čím by tito čtyřnozí pomocníci ucouvli.

Podpora výcviku koní pro práci v lese

Speciální výcvik koňů pracujících v lese Speciální výcvik koňů pracujících v lese

Koně musí nejdříve projít speciálním výcvikem.

Koně jsou poměrně plachá zvířata. Při práci v lese však musí zůstat v klidu za všech okolností, neplašit se a nelekat se hluku motorové pily, padajících stromů nebo odřezávaných větví. Mimoto se musí přesně řídit pokyny svého kočího, který je naviguje lesem. Než je kůň schopen pracovat v lese, prochází minimálně ročním výcvikem.

Koně pracují v lesích v zimě i létě, bez ohledu na počasí. Náklady na jejich krmivo, ustájení, veterináře nebo kováře však bývají vysoké. Jelikož se využití koní v lesním hospodářství v posledních letech opět stalo důležitým tématem, začala být tato forma soustřeďování dříví různými způsoby podporována. V Česku například mohou soukromí vlastníci lesa žádat o dotace na přibližování dřeva koňmi.

Těžká práce odměňovaná přestávkami

Přestávky koní při práci v lese Přestávky koní při práci v lese

I koně mají přestávku v práci.

Někteří ochránci zvířat práci koní v lese kritizují. Ochránci životního prostředí ji však naopak prosazují. Faktem je, že koně musí v lese velmi tvrdě pracovat. To ale lesní dělníci také. Koně mají stejně jako jejich kočí ve své práci přestávku. Nejpozději po čtyřech hodinách práce přichází hodinová přestávka na odpočinek, napojení, nakrmení a kontrolu stavu koně i jeho výstroje. Lidé pracující s koňmi také říkají, že koně se při práci v lese svým způsobem baví.

 

Příroda nás potřebuje. Přidejte se!

Máte rádi přírodu a chcete podpořit výsadbu stromů v českých lesích? Stačí od začátku března do konce května navštívit kterékoliv odborné centrum BAUHAUS a přímo na pokladně zakoupit certifikát na výsadbu jednoho nebo čtyř stromů. Více na skutecnestesti.cz

{"vsf-page-link":{"page-id":398}}
{"vsf-page-link":{"page-id":410}}