Čas strávený v lese je balzámem pro duši. Jakmile se vydáte do lesa, mějte na paměti, že se stáváte součástí citlivého ekosystému. I když kolem sebe zrovna nevidíte žádnou zvěř, obyvatelé lesa o vás dobře vědí. Pro ochranu přírody při pobytu v lese platí hlavní zásada – buďte ohleduplní! Přečtěte si, jak se chovat v lese.

chování v lesechování v lese

Lidský křik a hlasitá hudba ruší lesní zvěř.

1. Zaposlouchejte se do ticha lesa a nerušte jeho klid

V lese se snažte chovat co nejvíce tiše a v klidu si vychutnávejte příjemnou atmosféru přírody. Pokřikující děti nebo hlasitá hudba ruší nejen lesní zvěř, ale také ostatní návštěvníky lesa, kteří v něm hledají odpočinek. Neznamená to však, že musíte mlčet nebo se plížit lesem jako duchové. Rozhovor vedený klidným hlasem je naopak vítaný – signalizuje zvěři, že nejste na jejich lovu.

Pes v lese jen na vodítkuPes v lese jen na vodítku

Při procházce lesem mějte psa na vodítku.

2. Nenechávejte v lese volně pobíhat psy

Do lesa můžete vzít i svého psa, veďte ho ale na vodítku. Myslete na to, že zákon o myslivosti zakazuje volné pobíhání psů v honitbě. Každý pes je od přírody lovec a bez váhání může vyrazit za zajícem nebo srnkou, což je pro lesní zvěř nesmírně stresující. Pokud nemáte psa na vodítku, může se vám při sledování lesní zvěře zaběhnout. V případě, že pes lesní zvěř zabije, je myslivecká stráž oprávněna zatoulaného psa zastřelit. Volně pobíhající pes v honitbě je vystaven nebezpečí zejména v období podzimních honů.

Sběr hub v lese není zakázánSběr hub v lese není zakázán

Sbírejte jen takové plody lesa, které dobře znáte.

3. Sběr lesních plodů povolen – ale s mírou!

České lesy jsou houbařským rájem. Pokud se na sklonku léta nebo na podzim vydáte do lesů na sběr hub, vždy myslete na základní pravidlo – houbu ze země opatrně vytáhněte i s podhoubím a místo kde rostla pečlivě zakryjete třeba mechem, aby nevyschlo. Pouze tak může ze země vyrůst nová houba.

Pozor si dávejte na neznámé druhy hub. Ty raději nechejte na svém místě. Neznalost nebo záměna hub se nevyplácí, riskujete totiž otravu. K nejčastějším houbařským omylům patří záměna růžovky s muchomůrkou tygrovanou.

Lesy nenabízí pouze houby, ale také například borůvky, lesní jahody, maliny, ostružiny nebo brusinky. Při sběru bobulí platí obdobná pravidla jako při sběru hub.

Neničte domov mravencůNeničte domov mravenců

Lesní zvěř pozorujte jen z povzdálí.

4. Zvířata v lese si zaslouží vaši zvýšenou pozornost

V lese platí pravidlo „dívat se je povoleno, dotýkat se je zakázáno“. I to patří k lesní etiketě. Mraveniště nebo hnízda divokých lesních včel přispívají ke stabilitě lesního ekosystému. Proto je neprozkoumávejte klacky ani je jiným způsobem nenarušujte.

Doba od dubna do června je obdobím líhnutí ptáčat a rození mláďat lesní zvěře. Je to tedy období hájení lesní zvěře. V těchto měsících se v lese zdržujte pouze na lesních cestách, ať nerušíte ptáky sedící na vejcích a čerstvě narozená mláďata zvířat.

Pokud před vámi nějaké lesní zvíře neuteče a nechá vás se přiblížit, obejděte jej raději širokým obloukem. Může být nemocné nebo mít vzteklinu.

Strom je živý organismus. Nepoškozujte stromyStrom je živý organismus. Nepoškozujte stromy

Nepoškozujte okolní přírodu. 

5. I stromy a rostliny jsou živé organismy

Pokud vás zachvátila romantická touha vyrýt symbol lásky do nejbližšího stromu, uvědomte si, že tím strom zraňujete. Řeznou ránou do stromu snadno pronikají škůdci a původci nejrůznějších chorob, kteří jej poškozují. V nejhorším případě strom zcela odumře.

Přineste raději své milé malou kytici lučního kvítí. Natrhejte ji nejlépe na místech, kde kvete mnoho rostlin jednoho druhu. Nebudete tak riskovat, že otrháte některý chráněný druh. Mějte však na paměti, že v národních parcích a chráněných krajinných oblastech je trhání rostlin významně omezeno nebo zcela zakázáno.

Klády v lese mají svého vlastníkaKlády v lese mají svého vlastníka

Připravené klády dřeva patří majitelům lesa.

6. Majitelé lesů si dřevo hlídají

V lese platí, že klestí a kůru, které leží na zemi, můžete sbírat a využít pro další zpracování nebo roztopení ohně v krbu. Jestliže potřebujete větší množství dřeva na vytápění, není odvoz dříví z lesa správnou volbou. Připravené hromady dřeva jsou zpravidla majetkem vlastníka lesa a často je proti zlodějům chrání důmyslně ukryté fotopasti.

Pro dřevo na topení si tak raději zajeďte do některého z odborných center BAUHAUS.

V lese choďte jen po vyznačených stezkáchV lese choďte jen po vyznačených stezkách

V lese je řada oficiálních stezek.

7. Pohyb mimo vyznačené cesty je povolen jen někde

Obecně platí, že v lese se můžete volně pohybovat i mimo vyznačené cesty. Vyhněte se ale při tom oploceným plochám. Ty mají zabránit tomu, aby návštěvníci narušovali regeneraci poškozených stromů a rostlin.

Při pohybu v lese vždy respektujte výstražné cedule zakazující vstup. Často se jedná o lesnické uzavření nebezpečných cest nebo výstrahu před nebezpečím vznikajícím při kácení stromů.

V lese roste mnoho zákonem chráněných a vzácných rostlinných druhů. Kromě sběru je zakázáno i jejich ničení. Při cestě mimo vyznačené lesní stezky si vždy dávejte pozor, kam právě šlapete. V národních parcích je pohyb mimo vyznačené cesty zakázán.

Táborák může zapálit celý lesTáborák může zapálit celý les

Požár je pro les pohromou. 

8. Nerozdělávejte v lese oheň a nekuřte

Táborák uprostřed lesa není dobrý nápad. Rozdělání ohně v lese je totiž přísně zakázano. Značným rizikem je v lese i nedbale pohozený nedopalek cigarety.

Z požárně bezpečnostních důvodů je zakázáno rozdělávat oheň ve vzdálenosti menší než 50 metrů od lesa. I na vzdálenějších místech se musíte vždy přesvědčit, že nehrozí riziko vzniku požáru například od suché trávy nebo strniště.

Pokud se v lese rozhodnete tábořit, můžete si oheň rozdělat pouze ve vyhrazených tábořištích. Nebojte, i na těchto místech si okolní lesní romantiku užijete. A snad není třeba zdůrazňovat, že při odchodu z tábořiště je vždy nutné oheň opravdu důsledně uhasit.

Odnášejte si odpadky z lesaOdnášejte si odpadky z lesa

Odpadky patří do koše. 

9. Nenechávejte v lese odpadky

Jedno z nejdůležitějších pravidel pro pohyb v lese zní – les není skládka! Odkládání odpadků v lese je trestné a přímo ohrožuje tamní zvířata a rostliny i jejich životní prostředí. Například nedbale odhozený nápojový karton může být příčinou smrti hladových ježků nebo lišek. Menší zvířata si v kartonu zaklíní hlavu a udusí se. Větší zvířata si mohou obal splést s potravou. Obal v jejich žaludku pak zpravidla vede k rychlé smrti.

Každý návštěvník lesa by měl lesní prostředí opustit ve stavu, v jakém by jej chtěl najít při své příští návštěvě. Odpadky patří do připravených košů nebo je nutné si je z lesa odnést s sebou.

Chcete-li být něčím životnímu prostředí prospěšní, seberte cestou lesem odpadky po méně ohleduplných návštěvnících. Když to tak uděláme při každé naší návštěvě, budou naše lesy ještě krásnější.

Auta do lesa nepatříAuta do lesa nepatří

Parkování v lese je zakázáno.

10. Nevjíždějte do lesa autem a nechoďte do lesa při silném větru

Při návštěvě lesa parkujte jen na vyznačených plochách. Nedodržováním tohoto pravidla hrozí poničení chráněných rostlin a vystrašení lesních živočichů.

Při silném větru nebo bouřce byste se měli pobytu v lese zcela vyhnout. I několik dnů poté buďte opatrní – stále hrozí riziko úrazu při odlomení a pádu poškozené větve. S další návštěvou lesa proto po bouři nebo vichřici raději několik dnů počkejte.
Kompletní výčet toho, jaké chování je v lese povoleno a jaké zakázáno, upravuje Lesní zákon.

Příroda nás potřebuje. Přidejte se!

Máte rádi přírodu a chcete podpořit výsadbu stromů v českých lesích? Stačí od začátku března do konce května navštívit kterékoliv odborné centrum BAUHAUS a přímo na pokladně zakoupit certifikát na výsadbu jednoho nebo čtyř stromů. Více na skutecnestesti.cz

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pro v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["26277493","23626032","26219006"]}}

{"vsf-page-link":{"page-id":404}}
{"vsf-page-link":{"page-id":403}}