Bezpečné zacházení s řetězovou pilou

Při prácí s řetězovou nebo motorovou pilou je naprosto nezbytné používat odpovídající ochranný oděv! Kromě toho byste měli mít určité zkušenosti se zacházením s nebezpečným pracovním agregátem. I když moderní řetězové pily snižují riziko řetězovými brzdami a zábranami proti zpětnému rázu – měli byste již kvůli vlastní odpovědnosti takový kurz absolvovat! Zároveň nikdy nepracujte sami! Druhá osoba může v případě nouze poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu.


Návod

1. Ochranný oděv

Moderní motorové pily jsou opatřeny různými bezpečnostními prvky pro snížení rizika úrazu (např. řetězová brzda, záchytný čep řetězu, ochrana rukou apod.). Kvůli své vlastní bezpečnosti noste bezpodmínečně ochranný oděv, který se skládá z kalhot na ochranu proti pořezání, ochranné přilby s hledím a ochranou sluchu, ochranných rukavic, bezpečnostní obuvi a pevného a těsně přiléhajícího svrchního oděvu.

Pro příležitostné uživatele jsou vhodné jako ochrana nohou také přetahovací kalhoty nebo spodky. Jsou poměrně výhodné a mají speciální vatování s dlouhými ochrannými vlákny: Pokud motorová pila prořízne materiál, zachytí se vlákna do zubů pily, dojde k jejich zachycení v pohonu a tím se okamžitě zablokuje řetěz.

Pevné rukavice a holínky nebo ochranné boty jsou rovněž k dostání s vybavením proti pořezání (stejně tak ochranné kalhoty). Při práci v lese je povinnost používat rovněž ochrannou přilbu. Přilba s integrovaným hledím a kryty uší je vždy praktičtější než samostatná ochrana očí a sluchu.

2. Příprava pily

Než pilu nastartujete, musíte nejdřív namontovat a napnout pilový řetěz.

Pro práci s řetězem si vždy navlečte rukavice!

Vložte nejprve řetěz ve správném směru zubů řetězu na vodicí profil. Poté protáhněte montovaný pilový řetěz přes hnací pastorek a spusťte jej do vedení listu.

Vložte nyní kryt řetězu a jednotku motoru a upevněte jej. Tak již nevyklouzne profil bez řetězu a vy můžete v klidu seřídit napnutí řetězu.

Většina motorových pil je vybavena komfortním bočním napínáním řetězu, které nevyžaduje použití nářadí, a je třeba pouze podle potřeby otáčet napínacím šroubem: pokud se řetěz dole prověšuje, je příliš volný a je třeba ho pomocí napínacího šroubu více napnout. Pokud se řetěz na spodní straně profilu neprověšuje, ale lze jej ještě mírně protáhnout, je optimálně napnutý.

3. Spouštění

Nyní se můžete dát do řezání (u některých agregátů je postup spouštění popsán na stroji): Před zatažením za spouštěcí lanko motoru sepněte brzdu řetězu a postavte motorovou pilu na zem. Stabilizujte motorovou pilu nohou a silně zatáhněte za lanko. Jakmile motor naskočí a protočí se, stlačte plynovou páku a zdvihněte pomalu pilu do výšky. Nyní také můžete uvolnit brzdu řetězu. Stále řežte „na plný plyn“. Lišta s řetězem nesmí být při spouštění ve styku se zemí.

Tip

Palivo a olej na řetěz

Aby řezání probíhalo hladce a nevznikalo žádné opotřebení řetězu, naplňte olejovou nádrž mazacím olejem určeným na řetězy. Benzinové řetězové pily fungují kromě toho většinou na palivovou směs, kterou si můžete namíchat sami z benzinu a motorového oleje (v poměru 50:1).

Nářadí a materiál

  • Motorová pil
  • Ochranný oděv (kalhoty s ochrannou vložkou proti pořezání, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv, přilba s ochranou uší a hledím, těsně přiléhající svrchní oblečení)
  • Olej na pilový řetěz
  • Palivo (směs benzinu a oleje v poměru 50:1)

Galerie

Obsluhujte motorovou pilu pouze s ochranným oděvem a pomůckami.

Před uvedením do provozu musíte pilový řetěz vložit na profil a napnout jej.

Abyste mohli motorovou pilu spustit, položte ji na zem. Tak ji dokážete spolehlivě jednou nohou přidržovat na zemi a rukou ovládat tažné lanko.

Motorovou pilu držte při práci stále oběma rukama.